Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

bbc website suddenly not displaying correctly - all links now underlined etc

  • 5 απαντήσεις
  • 73 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1924 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από John O

more options

bbc website no longer displays correctly ( but OK in IE ) Some lines are cut out and suddenly all links display underlined

URL of affected sites

http://news.bbc.co.uk/

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

"Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies" --- Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Safe mode start window. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (on Mac: "Firefox > Quit")

more options

This happened for on first use of a new laptop when windows gives you the option to select a web browser. I will try to correct it.

more options

Clearing the cache worked for me

more options

Clearing the cache worked for me too.

more options

Doesn't work in safe mode for me. Have tried clearing the cache, but that has made no difference.