Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Corrupted PDF Downloads from Intranet sites after 125.0.1 Update

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από Jeff@work

more options

Prior to update 125.0.1 corporate intranet users could download PDF files from our Line of Business applications / Webpages. Today after the latest update the PDF files download but are corrupted. The site was added to the trusted webpage without improvement.

Adobe Acrobat Reader could not open ********.pdf because it is either not a supported file or because the file has been damaged

Prior to update 125.0.1 corporate intranet users could download PDF files from our Line of Business applications / Webpages. Today after the latest update the PDF files download but are corrupted. The site was added to the trusted webpage without improvement. Adobe Acrobat Reader could not open ********.pdf because it is either not a supported file or because the file has been damaged

Επιλεγμένη λύση

Hey Jeff! It looks like a new security feature was released with Firefox 125 that blocks downloads from non-HTTPS urls. The devs found out it causes the wrong file or a corrupted file to be downloaded on certain sites that implement downloads in a different way. They posted a note in the "Unresolved" section of the latest release notes: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/125.0.1/releasenotes

Note from Release Notes: The recently-shipped functionality more proactively blocking downloads from untrusted sources is not working as intended and causing impaired ability to download files in legitimate situations. We are working to address this ASAP via disabling the feature remotely for existing installs and will also revert the change for the upcoming Firefox 125.0.2 release.

To verify if this the same issue you're seeing, you can go to about:config & search for dom.block_download_insecure & double-click to change it to False. Then close Firefox, reopen it & try downloading those PDF files again.

Please report back if that fixes this problem.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

That could be about a new security feature that blocks unsafe downloads, but can interfere with downloading files. You can set dom.block_download_insecure => false in about:config to disable this feature.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

Hey Jeff! It looks like a new security feature was released with Firefox 125 that blocks downloads from non-HTTPS urls. The devs found out it causes the wrong file or a corrupted file to be downloaded on certain sites that implement downloads in a different way. They posted a note in the "Unresolved" section of the latest release notes: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/125.0.1/releasenotes

Note from Release Notes: The recently-shipped functionality more proactively blocking downloads from untrusted sources is not working as intended and causing impaired ability to download files in legitimate situations. We are working to address this ASAP via disabling the feature remotely for existing installs and will also revert the change for the upcoming Firefox 125.0.2 release.

To verify if this the same issue you're seeing, you can go to about:config & search for dom.block_download_insecure & double-click to change it to False. Then close Firefox, reopen it & try downloading those PDF files again.

Please report back if that fixes this problem.

Χρήσιμο;

more options

about:config > dom.block_download_insecure - false Does resolve the issue with the corrupted Downloads

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.