Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox minimized relaunch

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
more options

When I minimize Firefox in Windows 11, with multiple tabs, and then click on the icon in the toolbar, a list of my tabs pops up. I would prefer Firefox just go back to the window I minimized, preferably with focus on the tab I was viewing when I minimized. I don't understand why this isn't the preferred behavior. Please advise as to how I can force Firefox to reopen the window I minimized, when I click the toolbar icon, instead of presenting me with a list of tabs.

When I minimize Firefox in Windows 11, with multiple tabs, and then click on the icon in the toolbar, a list of my tabs pops up. I would prefer Firefox just go back to the window I minimized, preferably with focus on the tab I was viewing when I minimized. I don't understand why this isn't the preferred behavior. Please advise as to how I can force Firefox to reopen the window I minimized, when I click the toolbar icon, instead of presenting me with a list of tabs.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.