Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox hangs up

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
more options

Firefox now sometimes seems to hang on some favourite sites: Task Manager reveals up to 24 tabs/windows open (the number in parentheses after the app name) and Disk C is 100% active. It can stay this way for ten minutes with no change on the monitor and mouse clicks do nothing. If you kill Firefox via Task Manager and try to restart, you can get a splash screen that it's still running and do I want to close it. Sure enough, there's seven line items for Firefox in Task Manager. I use Trend Micro as anti-virus software but I can't figure out what the problem is. Any ides? (I've updated my version of Firefox repeatedly. 'Richard Corbet

Firefox now sometimes seems to hang on some favourite sites: Task Manager reveals up to 24 tabs/windows open (the number in parentheses after the app name) and Disk C is 100% active. It can stay this way for ten minutes with no change on the monitor and mouse clicks do nothing. If you kill Firefox via Task Manager and try to restart, you can get a splash screen that it's still running and do I want to close it. Sure enough, there's seven line items for Firefox in Task Manager. I use Trend Micro as anti-virus software but I can't figure out what the problem is. Any ides? (I've updated my version of Firefox repeatedly.'' 'Richard Corbet'''