Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I enable Pop Ups?

more options

I'd like directions on how to allow pop Ups.

I'd like directions on how to allow pop Ups.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Firefox allows pop-up windows that were initiated by a user action. If you need to let a site show pop-ups whenever it feels like it, you can grant individual permission to that site (method mentioned below). There also is a general on/off setting on the Settings page.

Site Permission

While you are on a page on the site, call up the Page Info dialog using one of these methods:

  • Ctrl+i (for Mac, Command+i)
  • (menu bar) Tools > Page Info
  • click the lock icon in the address bar, on the drop-down click the > button, then at the bottom click "More Information"

When the dialog comes up, click the Permission icon at the top to show that panel.

Scroll down to "Open pop-up windows" and uncheck the "Use default" box, and then select Allow

(This is saved immediately; you can close the dialog now.)

General Pop-up Blocker settings

Please see this article: Pop-up blocker settings, exceptions and troubleshooting

Can you get the site to work the way you want? If not, could you explain the problem in more detail?