Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Which of this preferences are really increasing the speed in Firefox?

 • 5 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 18 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Ahto1

more options
 • browser.download.animateNotifications to false
 • security.dialog_enable_delay to 0
 • network.prefetch-next to false
 • browser.newtabpage.activity-stream.feeds.telemetry to false
 • browser.newtabpage.activity-stream.telemetry to false
 • browser.ping-centre.telemetry to false
 • toolkit.telemetry.archive.enabled to false
 • toolkit.telemetry.bhrPing.enabled to false
 • toolkit.telemetry.enabled to false
 • toolkit.telemetry.firstShutdownPing.enabled to false
 • toolkit.telemetry.hybridContent.enabled to false
 • toolkit.telemetry.newProfilePing.enabled to false
 • toolkit.telemetry.reportingpolicy.firstRun to false
 • toolkit.telemetry.shutdownPingSender.enabled to false
 • toolkit.telemetry.unified to false
 • toolkit.telemetry.updatePing.enabled to false
 • browser.download.animateNotifications to false
 • security.dialog_enable_delay to 0
 • accessibility.force_disabled to 1
 • network.dns.disablePrefetchFromHTTPS to false
 • network.predictor.enable-prefetch to true
 • network.http.speculative-parallel-limit to 0
 • network.http.max-persistent-connections-per-server to 10
 • network.http.max-connections to 256
 • browser.tab.animate to false.
 • browser.panorama.animate_zoom to false
 • network.dns.disablePrefetch to true
 • network.prefetch-next to false
 • network.http.speculative-parallel-limit to 0
 • network.http.pipelining to true
 • network.http.proxy.pipelining to true
 • network.http.pipelining.maxrequests to 10
 • network.http.pipelining.aggressive to true
 • gfx.webrender.all to true
 • reader.parse-on-load.enabled to false
 • network.http.max-connections to 96
 • network.http.max-connections-per-server to 32
 • nglayout.initialpaint.delay to 0
 • network.dns.disableIPv6 to false
 • plugin.expose_full_path to true
 • toolkit.cosmeticAnimations.enabled to false
 • extensions.checkCompatibility to false
 • config.trim_on_minimize to true
 • browser.cache.disk.capacity to 50000
* browser.download.animateNotifications to false * security.dialog_enable_delay to 0 * network.prefetch-next to false * browser.newtabpage.activity-stream.feeds.telemetry to false * browser.newtabpage.activity-stream.telemetry to false * browser.ping-centre.telemetry to false * toolkit.telemetry.archive.enabled to false * toolkit.telemetry.bhrPing.enabled to false * toolkit.telemetry.enabled to false * toolkit.telemetry.firstShutdownPing.enabled to false * toolkit.telemetry.hybridContent.enabled to false * toolkit.telemetry.newProfilePing.enabled to false * toolkit.telemetry.reportingpolicy.firstRun to false * toolkit.telemetry.shutdownPingSender.enabled to false * toolkit.telemetry.unified to false * toolkit.telemetry.updatePing.enabled to false * browser.download.animateNotifications to false * security.dialog_enable_delay to 0 * accessibility.force_disabled to 1 * network.dns.disablePrefetchFromHTTPS to false * network.predictor.enable-prefetch to true * network.http.speculative-parallel-limit to 0 * network.http.max-persistent-connections-per-server to 10 * network.http.max-connections to 256 * browser.tab.animate to false. * browser.panorama.animate_zoom to false * network.dns.disablePrefetch to true * network.prefetch-next to false * network.http.speculative-parallel-limit to 0 * network.http.pipelining to true * network.http.proxy.pipelining to true * network.http.pipelining.maxrequests to 10 * network.http.pipelining.aggressive to true * gfx.webrender.all to true * reader.parse-on-load.enabled to false * network.http.max-connections to 96 * network.http.max-connections-per-server to 32 * nglayout.initialpaint.delay to 0 * network.dns.disableIPv6 to false * plugin.expose_full_path to true * toolkit.cosmeticAnimations.enabled to false * extensions.checkCompatibility to false * config.trim_on_minimize to true * browser.cache.disk.capacity to 50000

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Best is to leave all those prefs at their default and quite a few that have a trashcan at the far right on about:config are no longer supported anyway and you can click that trashcan to remove them. Randomly changing prefs because you see them mentioned on internet without knowing what they are about is highly discouraged.


WARNING: modifying prefs directly via the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior, and there is no guarantee that this will keep working in future Firefox releases, so be cautious with modifying prefs if you aren't sure you understand their purpose. You should only do this if you know what you're doing.

more options

cor-el said

Best is to leave all those prefs at their default and quite a few that have a trashcan at the far right on about:config are no longer supported anyway and you can click that trashcan to remove them. Randomly changing prefs because you see them mentioned on internet without knowing what they are about is highly discouraged.

Thanks for your response but no I really want to know which of them exactly are increasing the speed of Firefox.

more options

You can't increase the speed of the Browser that is related to your ISP bandwidth. There is hardware acceleration but that is a hit or miss depending on the setups. What is given doesn't tell much to those that are reading to verify what you mean by "SpeedingUP" the browser.

more options

Dropa said

You can't increase the speed of the Browser that is related to your ISP bandwidth.

Sorry, but that's not true because I already modified them all as I listed them in my question, and indeed the speed increased around 1.3-1.7 seconds. I did several speed tests btw.

I just don't know which one of them exactly increased the speed.

Dropa said

There is hardware acceleration but that is a hit or miss depending on the setups.

Yeah I'm using recommended performance settings because when I uncheck this Firefox slows down incredible imo.

Btw, I found these 6 websites from which I got these settings:

https://www.drivereasy.com/knowledge/speed-up-firefox/ https://www.greengeeks.com/tutorials/increase-firefox-page-loading-speed/ https://www.wikihow.tech/Make-Firefox-Load-Pages-Faster https://www.webnots.com/fix-slow-page-loading-issue-in-mozilla-firefox/ https://www.problogbooster.com/2010/03/make-mozilla-firefox-faster-speed-up-browsing-about-config-settings-easy-tricks-addon-performance-tweaks.html https://www.maketecheasier.com/28-coolest-firefox-aboutconfig-tricks/

I followed every single step of this guides.

more options

cor-el said

Best is to leave all those prefs at their default and quite a few that have a trashcan at the far right on about:config are no longer supported anyway and you can click that trashcan to remove them. Randomly changing prefs because you see them mentioned on internet without knowing what they are about is highly discouraged.

WARNING: modifying prefs directly via the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior, and there is no guarantee that this will keep working in future Firefox releases, so be cautious with modifying prefs if you aren't sure you understand their purpose. You should only do this if you know what you're doing.

Hello??? Can someone response to me...