Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Opening firefox

more options

Hello, I recently worked with two opened firefox windows and I had to shrink one of them. Since that time, every time I open firefox from scratch it opens shrinked, not in full size. And I can't find a way to make it open in full size every time I open Firefox. Can I please get some advice on that?

Thanks in advance Nika

Hello, I recently worked with two opened firefox windows and I had to shrink one of them. Since that time, every time I open firefox from scratch it opens shrinked, not in full size. And I can't find a way to make it open in full size every time I open Firefox. Can I please get some advice on that? Thanks in advance Nika

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi Nika, I restore my previous session tabs and windows -- which carries over the last size of each window -- so I don't know how Firefox chooses the starting size of a new window in a completely new session. But generally speaking:

Firefox remembers the last size of the window as a resizable window, so stretching it out by hand by dragging the corners should help Firefox update the last size for when it doesn't create it as a maximized window.