Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Developer Edition - Windows 11 Issue

 • 9 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 110 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

Ever since upgrading to windows 11 firefox developer edition will not work for me at all.

I have reinstalled it multiple times now and every single time its the same thing, after a fresh install I can open the browser, use it once, close the browser and then it breaks and I am unable to use it again - sometimes i cant even open it up again it creates a background process in the task manager but never appears.

 • - None of the tabs will load anything at all including any of the settings pages or debug/troubleshooting page (about:<page>) - its like it doesnt even attempt to load anything its completely unresponsive
 • - Clicking on any buttons in firefox/options menu do nothing
 • - If i close it i see between 2-10 firefox processes appear in my task manager which i have to go through and end each task before i am able to open the browser up again and even then that doesnt always work.
 • - Because it opens a bunch of processes when you close the browser and this prevents it from re-opening it is not possible to put it into troubleshooting mode
 • - Even after a fresh install (described below) after re-installing the browser it always opens for the first time with a message saying that 'I have reinstalled firefox would i like to refresh the browser' with a button to refresh - If i click this refresh button it instantly breaks it

In order to fix this I have to completely remove firefox from my machine including:

 • - Everything in my users folder
 • - Everything in program files/programdata
 • - Search my C:\ drive and remove all traces of mozilla/firefox i can find
 • - Clear all temp files
 • - Run a disk cleanup
 • - Restart my machine

Before i can attempt to install firefox again. If i dont do this after i reinstall it opens firefox up in exactly the same state it was in before i uninstalled it, same tabs open & completely unresponsive.

Ever since upgrading to windows 11 firefox developer edition will not work for me at all. I have reinstalled it multiple times now and every single time its the same thing, after a fresh install I can open the browser, use it once, close the browser and then it breaks and I am unable to use it again - sometimes i cant even open it up again it creates a background process in the task manager but never appears. * - None of the tabs will load anything at all including any of the settings pages or debug/troubleshooting page (about:<page>) - its like it doesnt even attempt to load anything its completely unresponsive * - Clicking on any buttons in firefox/options menu do nothing * - If i close it i see between 2-10 firefox processes appear in my task manager which i have to go through and end each task before i am able to open the browser up again and even then that doesnt always work. * - Because it opens a bunch of processes when you close the browser and this prevents it from re-opening it is not possible to put it into troubleshooting mode * - Even after a fresh install (described below) after re-installing the browser it always opens for the first time with a message saying that 'I have reinstalled firefox would i like to refresh the browser' with a button to refresh - If i click this refresh button it instantly breaks it In order to fix this I have to completely remove firefox from my machine including: * - Everything in my users folder * - Everything in program files/programdata * - Search my C:\ drive and remove all traces of mozilla/firefox i can find * - Clear all temp files * - Run a disk cleanup * - Restart my machine Before i can attempt to install firefox again. If i dont do this after i reinstall it opens firefox up in exactly the same state it was in before i uninstalled it, same tabs open & completely unresponsive.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Web Passion

Επιλεγμένη λύση

So I seem to have fixed the issue by doing the following:

 1. Uninstall firefox through control panel
 2. Delete Mozilla folders in /Users/<username>/Appdata -> Local/LocalLow/Roaming
 3. Delete Mozilla folders in Program Files/ProgramData
 4. Clear temp files
 5. Run disk cleanup
 6. Windows Key + R -> regedit -> Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software -> Delete Mozilla/mozilla.org/MozillaPlugins entries from the registry
 7. Restart machine
 8. Re-install firefox
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Have you tried Windows in Safe Mode?

Edition Windows 11 Pro Version 21H2 Installed on ‎03-‎Jul-‎21 OS build 22000.466 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22000.466.0

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE

more options

Yeah still broke in safe mode!

more options
more options

I don't know whether this is an issue on Windows 11, but on Windows 10:

Sometimes program installers and uninstallers mess with certain shared Microsoft files, especially the VCRUNTIME140_1.DLL file. Missing that folder can cripple Firefox from the address bar down.

To rule out that issue, you can (re)run Microsoft's installer for the VC Runtime files:

(A) Open https://docs.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-160#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022

(B) In the "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022" section of the article, download the installer for your system:

 • 64-bit Windows: the "X64" download
 • 32-bit Windows: the "X86" download

(C) Run that installer and restart Windows.

Any improvement?

more options

jscher2000 said

I don't know whether this is an issue on Windows 11, but on Windows 10: Sometimes program installers and uninstallers mess with certain shared Microsoft files, especially the VCRUNTIME140_1.DLL file. Missing that folder can cripple Firefox from the address bar down. To rule out that issue, you can (re)run Microsoft's installer for the VC Runtime files: (A) Open https://docs.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-160#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022 (B) In the "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022" section of the article, download the installer for your system:
 • 64-bit Windows: the "X64" download
 • 32-bit Windows: the "X86" download
(C) Run that installer and restart Windows. Any improvement?

Thanks for your response I've tried this and unfortunately its still not working. Is there anywhere i can view logs for firefox? Ive looked in windows event viewer but im not getting anything show up in there.

more options

I would try Process Monitor to get an idea of what's crashing Firefox. https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon This video should help with the basic logging of the issue and then you can check to see what happened when Firefox crashed. https://www.youtube.com/watch?v=ojUFjE00prA

more options

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

more options

Επιλεγμένη λύση

So I seem to have fixed the issue by doing the following:

 1. Uninstall firefox through control panel
 2. Delete Mozilla folders in /Users/<username>/Appdata -> Local/LocalLow/Roaming
 3. Delete Mozilla folders in Program Files/ProgramData
 4. Clear temp files
 5. Run disk cleanup
 6. Windows Key + R -> regedit -> Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software -> Delete Mozilla/mozilla.org/MozillaPlugins entries from the registry
 7. Restart machine
 8. Re-install firefox