Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

SCREEN

more options

I want the white screen back. How do I do that? Thanks

I want the white screen back. How do I do that? Thanks

Επιλεγμένη λύση

There is a quick fix.

Firefox 96 now harmonizes more parts of Firefox with your toolbar theme. When the text color on your toolbars is light/white, it triggers Firefox to use a dark background on menus, the sidebar, the Library window, and various built-in pages. Firefox also signals sites that you have a dark theme preference.

What to do about this now

(1) For people willing to change their toolbar theme

The fastest workaround for now is to change your theme to one that uses dark text. By dark text I mean, for example, the built-in Light theme, or an add-on theme with black or dark text on the tabs. That doesn't need to be blinding, it can have a light color. As examples:

And there are thousands more...

(2) For people who can't part with their toolbar theme

There is a partial workaround to flip the color scheme for the built-in pages, and for websites that have light/dark responsive themes. Currently, the only way to access that is through the back door:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste layout.css.prefers-color-scheme.content-override and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to display an editing field, and change the value to whatever you prefer from the list below, then press Enter/Return or click the blue check mark button to save the change.

  • 0 => Force a Dark background
  • 1 => Force a Light background
  • 2 => Follow the System theme (default in Firefox 94)
  • 3 => Follow the Browser toolbar theme (default in Firefox 95+)

The about:config page should immediately reflect your saved change.

What about other aspects of the UI?

For the sidebar, menus, and toolbar drop-down panels, there is an unofficial, community-supported option, which is to override the built-in styles using your own style rules in a userChrome.css file. I think people are still pondering how to do that efficiently, and perhaps you aren't that into hacking your browser anyway.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

There is a quick fix.

Firefox 96 now harmonizes more parts of Firefox with your toolbar theme. When the text color on your toolbars is light/white, it triggers Firefox to use a dark background on menus, the sidebar, the Library window, and various built-in pages. Firefox also signals sites that you have a dark theme preference.

What to do about this now

(1) For people willing to change their toolbar theme

The fastest workaround for now is to change your theme to one that uses dark text. By dark text I mean, for example, the built-in Light theme, or an add-on theme with black or dark text on the tabs. That doesn't need to be blinding, it can have a light color. As examples:

And there are thousands more...

(2) For people who can't part with their toolbar theme

There is a partial workaround to flip the color scheme for the built-in pages, and for websites that have light/dark responsive themes. Currently, the only way to access that is through the back door:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste layout.css.prefers-color-scheme.content-override and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to display an editing field, and change the value to whatever you prefer from the list below, then press Enter/Return or click the blue check mark button to save the change.

  • 0 => Force a Dark background
  • 1 => Force a Light background
  • 2 => Follow the System theme (default in Firefox 94)
  • 3 => Follow the Browser toolbar theme (default in Firefox 95+)

The about:config page should immediately reflect your saved change.

What about other aspects of the UI?

For the sidebar, menus, and toolbar drop-down panels, there is an unofficial, community-supported option, which is to override the built-in styles using your own style rules in a userChrome.css file. I think people are still pondering how to do that efficiently, and perhaps you aren't that into hacking your browser anyway.