Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Themes

more options

With the latest update it appears that Firefox has disabled our ability to restore the old classic theme and UI in Firefox 89 and older using about:config, and the only alternative left is using alternative Firefox themes. Is there any theme out there that will allow me to have the white background for my bookmarks that was available in the past? I have tried TONS of themes and every single one of them has a dark bookmark background. And yes, I have also tried the ones that are supposedly able to give me the old classic look but they too have dark bookmark backgrounds. To make a long story short I can not find a single theme that has the light bookmark background and I do not know how to change the bookmark background or if the bookmark background can even be changed. All I know is the only theme with a white background is this sh***y looking theme that now comes with Firefox default settings. HELP!

With the latest update it appears that Firefox has disabled our ability to restore the old classic theme and UI in Firefox 89 and older using about:config, and the only alternative left is using alternative Firefox themes. Is there any theme out there that will allow me to have the white background for my bookmarks that was available in the past? I have tried TONS of themes and every single one of them has a dark bookmark background. And yes, I have also tried the ones that are supposedly able to give me the old classic look but they too have dark bookmark backgrounds. To make a long story short I can not find a single theme that has the light bookmark background and I do not know how to change the bookmark background or if the bookmark background can even be changed. All I know is the only theme with a white background is this sh***y looking theme that now comes with Firefox default settings. HELP!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

lmoore44052 said

Is there any theme out there that will allow me to have the white background for my bookmarks that was available in the past? I have tried TONS of themes and every single one of them has a dark bookmark background.

The drop-down menus switch between light and dark theme based on the text color of inactive tabs. If that color is considered "bright" -- this isn't necessarily completely white -- then a dark background is used for the menu. Consider themes where the preview shows a darker colored bar on the background tabs, if that makes sense.