Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Disable automatic recovery

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από lukasmaes

more options

After a crash, or even after shutting down the computer without closing all Firefox windows, Firefox will restore all the windows and tabs from the last session on restarting Firefox.

There can be many reasons why this may not be preferred behaviour for many users: Sometimes Firefox or the computer crashes because too many windows and tabs are open (and other applications running), killing Firefox may be a measure against malicious pages trying to hijack the browser, discarded pages after shutdown do not need to be restored, ...

So is there a way to make Firefox immediately ask whether to restore the session, like it already does after the second crash? This should actually be an option in the settings.

Επιλεγμένη λύση

I actually found the answer in the Firefox support pages, but it was not marked as the solution to that question. So I'll post it here again and mark it as the solution.

So from jscher2000's answer:

"To always have a choice about crash recovery, turn off automatic crash recovery as follows:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste resume and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.sessionstore.max_resumed_crashes preference to display a small edit box and change from 1 to 0 (that's a zero) then click OK"

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

You may have corrupt sessionstore [v56] sessionstore.jsonlz4 file(s). Delete all sessionstore* files and the sessionstore-backups folder.

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.


Don't delete the files if you need to rescue any data from them, just move them out of the profile folder to some location where Firefox doesn't look for them. You can try to read out their contents using this tool: https://www.jeffersonscher.com/res/scrounger.html

Χρήσιμο;

more options

I don't understand why it would have to do corrupt files. From Firefox' help page I understand this is intended behaviour: "Firefox will automatically restore your previous session, the first time you launch it after a crash."

I wish to change that it automatically restores the previous session, and immediately ask me.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

I actually found the answer in the Firefox support pages, but it was not marked as the solution to that question. So I'll post it here again and mark it as the solution.

So from jscher2000's answer:

"To always have a choice about crash recovery, turn off automatic crash recovery as follows:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste resume and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.sessionstore.max_resumed_crashes preference to display a small edit box and change from 1 to 0 (that's a zero) then click OK"

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.