Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to "Always open this site in container" and be able to open this site in another container at the same time?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 42 προβολές
more options

Suppose I have 2 tabs: [tab 1 in container 1 with youtube account 1] and [tab 2 in container 2 with youtube account 2]. One account for work and one account for personal use. Every day I use both accounts, but all youtube bookmarks and all external links to youtube (for example, those that open from google-search list) open outside the container (in the default container). The question is, is it possible to always open all youtube links and youtube bookmarks in container 1 ("Always open this site in container"-feature) and still be able to access tab 2 with the container 2? The problem is that after enabling this feature, tab 2 with container 2 turns into a tab with container 1.

Suppose I have 2 tabs: [tab 1 in container 1 with youtube account 1] and [tab 2 in container 2 with youtube account 2]. One account for work and one account for personal use. Every day I use both accounts, but all youtube bookmarks and all external links to youtube (for example, those that open from google-search list) open '''outside''' the container (in the default container). The question is, is it possible to always open all youtube links and youtube bookmarks in container 1 ("Always open this site in container"-feature) and still be able to access tab 2 with the container 2? The problem is that after enabling this feature, tab 2 with container 2 turns into a tab with container 1.