Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox 8.5 win 10pro 64 bit problems - lags

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από DJ LUX

more options

hey i have firefox 8.5 - and a problem since v8.4 and present. Web pages load very slowly - the whole browser is very slow, the load on the frame RAM and CPU is reaching its zenith with the windows open. In one word the browser has become useless. Anticipating responses - 1. In safe mode - browser speeds up slightly, but websites still have lags and take a long time to load. 2. I reinstalled firefox - the errors continued. 3. I turned on firefox without logging in and with add-ons disabled - the browser worked with the errors described above. 4. I turned on firefox and logged into the profile, but turned off the add-ons - firefox - still has errors; I turned on a generation of additions (recommended) - firefox still has bugs. 5. My antivirus is not blacklisted by firefox - and I have no worms etc. 6. Standard or changed settings - firefox doesn't work well. Any suggestions or advice? Websites like FB, YT and others are simply unloadable with such lags. thanks.

hey i have firefox 8.5 - and a problem since v8.4 and present. Web pages load very slowly - the whole browser is very slow, the load on the frame RAM and CPU is reaching its zenith with the windows open. In one word the browser has become useless. Anticipating responses - 1. In safe mode - browser speeds up slightly, but websites still have lags and take a long time to load. 2. I reinstalled firefox - the errors continued. 3. I turned on firefox without logging in and with add-ons disabled - the browser worked with the errors described above. 4. I turned on firefox and logged into the profile, but turned off the add-ons - firefox - still has errors; I turned on a generation of additions (recommended) - firefox still has bugs. 5. My antivirus is not blacklisted by firefox - and I have no worms etc. 6. Standard or changed settings - firefox doesn't work well. Any suggestions or advice? Websites like FB, YT and others are simply unloadable with such lags. thanks.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options
more options

https://support.mozilla.org/kb/Firefox+is+already+running+but+is+not+responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

more options

terauck said

You could try this: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Performance/Reporting_a_Performance_Problem

I recorded my profile problems. I sended to my internet supplier.

more options

FredMcD said

https://support.mozilla.org/kb/Firefox+is+already+running+but+is+not+responding https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

Thx for your help and links - I did this earler in 90% and I have still problems with lags. My Win 10pro 64bit was a few times cleaned and optimized for a efficiency. My pc work efficiency is ok - cpu ~1-5%, RAM ~12-15%, ssd (with Win) ~ 0%, Procesor Graphic ~0%-10%, Ethernet sin wave (only pc works). When I open the big web window like YT or somethink like that I vave lags and automaticaly level of energy jump up to high or very high, RAM up to 20% and more; CPU still normal, ssd the same, procesor of graphic the same but I have sin wave ethernet.