Αυτός ο ιστότοπος θα έχει περιορισμένη λειτουργικότητα, όσο εκτελούμε εργασίες συντήρησης για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αν ένα άρθρο δεν επιλύει το ζήτημά σας και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, η κοινότητα υποστήριξής μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει στο Twitter (@FirefoxSupport) και στο Reddit (/r/firefox).

Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Addons gehen nicht zu installieren !!.. (Angeblich hätte ich kein Firefox79 installiert) / Addons do not go to install !!.. (Supposedly I had not installed Firefox79)

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

.. Ich habe die aktuelle Firefox 79 Version, wollte mir ein Addon installieren, da kommt die Meldung " für Firefox, downloaden sie Firefox"...

Dies machte Ich mit dem gedanken , das evtl. ein Miniupdate sein könnte, ich installierte die gedownloadete Version Firefox 79. Aber wieder kann ich keine Addons installieren, als hätte ich kein Firefox...??? Bitte um Hilfe, Danke


.. I have the current Firefox 79 version, wanted to install an addon, there comes the message " for Firefox, download Firefox"...

I did this with the thought that it might be a mini update, I installed the downloaded version Firefox 79. But again, I can't install any addons as if I didn't have Firefox...??? Please help me, thanks

.. Ich habe die aktuelle Firefox 79 Version, wollte mir ein Addon installieren, da kommt die Meldung " für Firefox, downloaden sie Firefox"... Dies machte Ich mit dem gedanken , das evtl. ein Miniupdate sein könnte, ich installierte die gedownloadete Version Firefox 79. Aber wieder kann ich keine Addons installieren, als hätte ich kein Firefox...??? Bitte um Hilfe, Danke .. I have the current Firefox 79 version, wanted to install an addon, there comes the message " for Firefox, download Firefox"... I did this with the thought that it might be a mini update, I installed the downloaded version Firefox 79. But again, I can't install any addons as if I didn't have Firefox...??? Please help me, thanks
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

hello, please try to remove the Abelssoft software on your system which seems to mess with the browsers "user agent" information that is sent to webpages and therefore probably causing the problem on mozilla's addon site.