Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't remove sites from the drop-down address bar after latest update.

more options

The drop-down menu for the address bar on my computer now has little pin images over the icons. I used to have 10 sites listed, but now there's just 8, and a couple of them are sites I don't use anymore, but I can't remove them; I highlight them and hit Shift-Delete, but they won't go away! I don't know what the new update did, but I want this fixed.

The drop-down menu for the address bar on my computer now has little pin images over the icons. I used to have 10 sites listed, but now there's just 8, and a couple of them are sites I don't use anymore, but I can't remove them; I highlight them and hit Shift-Delete, but they won't go away! I don't know what the new update did, but I want this fixed.

Επιλεγμένη λύση

Hi RD, as I'm sure you may recall, Firefox 75 introduced a new behavior to the address bar: when the focus (cursor) moves into the bar, a list of your first 8 Top Sites would drop down automatically.

There was a workaround for Firefox 75-77 to switch that to your classic frequently visited URLs list by disabling the Top Sites section of the new tab page. Sounds like you might have been using that. That doesn't work any more in Firefox 78.

So... what are your options?

(A) When you type a space, Firefox will show the frequently visited URLs list as a match for that, but it's not automatic/mouseable

(B) You could clean up the Top Sites list Firefox uses automatically. Firefox should fill up the list with frequently visited URLs after you clear out unwanted items, although this might take a little time to accumulate. Here's how:

(1) At least temporarily, you need to turn the Top Sites section of the Firefox Home / news tab page back on: Customize your New Tab page to hide or display content

(2) Open about:newtab or about:home to display the Top Sites list. You can remove unwanted "Top Sites" by hovering your mouse over them, clicking the menu button that appears, and using either unpin (to let the site float back into a frequency-based order) or dismiss if you never want to see it. More info: Customize items on your Firefox New Tab page.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi RD, as I'm sure you may recall, Firefox 75 introduced a new behavior to the address bar: when the focus (cursor) moves into the bar, a list of your first 8 Top Sites would drop down automatically.

There was a workaround for Firefox 75-77 to switch that to your classic frequently visited URLs list by disabling the Top Sites section of the new tab page. Sounds like you might have been using that. That doesn't work any more in Firefox 78.

So... what are your options?

(A) When you type a space, Firefox will show the frequently visited URLs list as a match for that, but it's not automatic/mouseable

(B) You could clean up the Top Sites list Firefox uses automatically. Firefox should fill up the list with frequently visited URLs after you clear out unwanted items, although this might take a little time to accumulate. Here's how:

(1) At least temporarily, you need to turn the Top Sites section of the Firefox Home / news tab page back on: Customize your New Tab page to hide or display content

(2) Open about:newtab or about:home to display the Top Sites list. You can remove unwanted "Top Sites" by hovering your mouse over them, clicking the menu button that appears, and using either unpin (to let the site float back into a frequency-based order) or dismiss if you never want to see it. More info: Customize items on your Firefox New Tab page.