Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can Firefox Save As PDF like Chrome?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 217 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

Can Firefox Save As PDF like Chrome? The problem is Firefox uses Microsoft Print to PDF. This doesn't allow the document to be saved in the original size.

Example:

There are thousands of online retailers and their employees that have to print labels every day. Sometimes the label needs to be saved as a PDF instead of physically printing.

  • Microsoft Print to PDF saves it based on the default paper sizes, A4, etc.
  • Shipping labels are generally 4x6
  • Microsoft Print to PDF will save the 4x6 label on Legal Paper size which renders the document useless if it needs to be printed

It would be nice if Firefox has a default Print > Save as PDF feature similar to Chrome instead of relying on Microsoft PDF. The general user doesn't have time to tinker with the settings to add a new paper size.

Can Firefox Save As PDF like Chrome? The problem is Firefox uses Microsoft Print to PDF. This doesn't allow the document to be saved in the original size. Example: There are thousands of online retailers and their employees that have to print labels every day. Sometimes the label needs to be saved as a PDF instead of physically printing. * Microsoft Print to PDF saves it based on the default paper sizes, A4, etc. * Shipping labels are generally 4x6 * Microsoft Print to PDF will save the 4x6 label on Legal Paper size which renders the document useless if it needs to be printed It would be nice if Firefox has a default Print > Save as PDF feature similar to Chrome instead of relying on Microsoft PDF. The general user doesn't have time to tinker with the settings to add a new paper size.

Επιλεγμένη λύση

Hi manualf4, if I understand correctly, your scenario is that a website gives you a label as an HTML page that the site expects you to print on a label printer, but for your workflow, it is preferable to PDF the label instead?

If the site gives you the label as a PDF and Firefox displays it in the built-in PDF viewer, you just have to save it using the little Download button on the PDF viewer's black toolbar. Edit: Or if the PDF viewer takes over the whole tab, press Ctrl+s ("Save Page As").

Firefox allows overriding the paper size for a printer through the Preferences button in the Print dialog. In some cases this may not "stick" -- you might also need to modify the printer's settings directly in the dialog Windows provides for that purpose. So that way, you could, at least in theory because I haven't tried it, change the Microsoft Print to PDF "printer" to generating 4x6 output. Does that work?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi manualf4, if I understand correctly, your scenario is that a website gives you a label as an HTML page that the site expects you to print on a label printer, but for your workflow, it is preferable to PDF the label instead?

If the site gives you the label as a PDF and Firefox displays it in the built-in PDF viewer, you just have to save it using the little Download button on the PDF viewer's black toolbar. Edit: Or if the PDF viewer takes over the whole tab, press Ctrl+s ("Save Page As").

Firefox allows overriding the paper size for a printer through the Preferences button in the Print dialog. In some cases this may not "stick" -- you might also need to modify the printer's settings directly in the dialog Windows provides for that purpose. So that way, you could, at least in theory because I haven't tried it, change the Microsoft Print to PDF "printer" to generating 4x6 output. Does that work?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000 - Support Volunteer

more options

Hi jscher2000. Your solution worked. Thank you.

more options

Hi, I am in the current situation: - Foxit Reader is my default PDF viewer in Windows 10 - Firefox has these options in General/Applications: Open in Firefox, Always ask, Save File, Use Windows Default Application I understand and tested how each of these options work.

I want to single click in a pdf link and have it directly saved in my default download folder.

There are situations when FF would save the file WITHOUT the extension.

Is there anything I can do in Firefox to correct this and therefore making it save the files with the extension with just one click of the mouse?

(I wrote more details elaborating my problem and had to trim my question because it is flagging as if I am posting links here, how frustrating it is to write here!!!)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη hjbuzzi

more options

Hi hjbuzzi, sorry about the bug in the link filter. It flags any instance of text(dot)text even if it's not really a site address.

I want to single click in a pdf link and have it directly saved in my default download folder. There are situations when FF would save the file WITHOUT the extension. Is there anything I can do in Firefox to correct this and therefore making it save the files with the extension with just one click of the mouse?

So it sounds as though Save File is the closest setting, but the naming is inconsistent.

Do the problem links directly open the .pdf file, or load a script file with a different extension (like .php, .jsp, .asp, and so on)?

Does it make any difference if you set Windows to show ALL file extensions? If you triple click the following line, right-click, and click Search (usually says Search Google), you should find this page:

www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-show-file-extensions-in-windows/

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el