Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox v77 enlarging URL bar

 • 2 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 37 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Dad1966

more options

In v76, I was able to stop the URL bar from enlarging by setting browser.urlbar.update1 to false in about:config. In v77, this enlarging URL bar behavior seems permanent. I find this behavior annoying and unnecessary for me. Actually, I think this is just plain dumb. The text does not enlarge, just the URL box. Is there a way that I may be able to disable this behavior, thank you.

Επιλεγμένη λύση

From jscher2000 https://support.mozilla.org/en-US/user/jscher2000

Chosen Solution

  • UPDATE**

The original solution was for Firefox 75. Due to changes in Firefox 77, the original solution is obsolete and there are new options.

Firefox supports an optional style sheet file named userChrome.css that we can use to modify the toolbar area, including taming the expanding address bar. Setting up your first userChrome.css file is about a 10 minute project, so when you have time to dive in, here are some threads to check out:

  https://support.mozilla.org/en-US/questions/1283911#answer-1303777
  https://support.mozilla.org/en-US/questions/1284030#answer-1304125
  https://www.userchrome.org/megabar-styling-firefox-address-bar.html#mbarstyler 

More background on userChrome.css files: https://www.userchrome.org/

I tried this and it solves the problem.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Indeed, stop taking away the drop down arrow for most frequented list from the address bar. What is really better than clicking the arrow and choosing from the list? I'll give you a hint: nothing

more options

Επιλεγμένη λύση

From jscher2000 https://support.mozilla.org/en-US/user/jscher2000

Chosen Solution

  • UPDATE**

The original solution was for Firefox 75. Due to changes in Firefox 77, the original solution is obsolete and there are new options.

Firefox supports an optional style sheet file named userChrome.css that we can use to modify the toolbar area, including taming the expanding address bar. Setting up your first userChrome.css file is about a 10 minute project, so when you have time to dive in, here are some threads to check out:

  https://support.mozilla.org/en-US/questions/1283911#answer-1303777
  https://support.mozilla.org/en-US/questions/1284030#answer-1304125
  https://www.userchrome.org/megabar-styling-firefox-address-bar.html#mbarstyler 

More background on userChrome.css files: https://www.userchrome.org/

I tried this and it solves the problem.