Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox.cfg no longer overwrite new tab content

 • 4 απαντήσεις
 • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 428 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από sie103

more options

I'm using firefox developer edition. The latest version: 76.0b2 I have firefox.cfg set up to overwrite new tab content with locally stored html. The code in firefox.cfg that worked until recent update:

/* set new tab page */ try {

 var newTabURL = "file:///G:/Documents/Newtab.html";
 aboutNewTabService = Cc["@mozilla.org/browser/aboutnewtab-service;1"].getService(Ci.nsIAboutNewTabService);
 aboutNewTabService.newTabURL = newTabURL;

} catch(e){Cu.reportError(e);} // report errors in the Browser Console

In the browser console there is an error message displayed:

[Exception... "Cannot modify properties of a WrappedNative" nsresult: "0x80570034 (NS_ERROR_XPC_CANT_MODIFY_PROP_ON_WN)" location: "JS frame :: firefox.cfg :: <TOP_LEVEL> :: line 7" data: no]

Any idea what that error message means and how to resolve it? Does anything changed regarding new tab overwrite?

I'm using firefox developer edition. The latest version: 76.0b2 I have firefox.cfg set up to overwrite new tab content with locally stored html. The code in firefox.cfg that worked until recent update: /* set new tab page */ try { var newTabURL = "file:///G:/Documents/Newtab.html"; aboutNewTabService = Cc["@mozilla.org/browser/aboutnewtab-service;1"].getService(Ci.nsIAboutNewTabService); aboutNewTabService.newTabURL = newTabURL; } catch(e){Cu.reportError(e);} // report errors in the Browser Console In the browser console there is an error message displayed: [Exception... "Cannot modify properties of a WrappedNative" nsresult: "0x80570034 (NS_ERROR_XPC_CANT_MODIFY_PROP_ON_WN)" location: "JS frame :: firefox.cfg :: <TOP_LEVEL> :: line 7" data: no] Any idea what that error message means and how to resolve it? Does anything changed regarding new tab overwrite?

Επιλεγμένη λύση

Try this code:

//
var {classes:Cc,interfaces:Ci,utils:Cu} = Components;

/* set new tab page */
try {
 Cu.import("resource:///modules/AboutNewTab.jsm");
 var newTabURL = "file:///G:/Documents/Newtab.html";
 AboutNewTab.newTabURL = newTabURL;
} catch(e){Cu.reportError(e);} // report errors in the Browser Console
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Try this code:

//
var {classes:Cc,interfaces:Ci,utils:Cu} = Components;

/* set new tab page */
try {
 Cu.import("resource:///modules/AboutNewTab.jsm");
 var newTabURL = "file:///G:/Documents/Newtab.html";
 AboutNewTab.newTabURL = newTabURL;
} catch(e){Cu.reportError(e);} // report errors in the Browser Console

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Thank You SO MUCH! This works!

more options

Is there any way to take focus from the address bar? My local page has a search field on it.

more options

This code takes the focus away from the address bar:

// var {classes:Cc,interfaces:Ci,utils:Cu} = Components; try {

 Cu.import("resource:///modules/AboutNewTab.jsm"); 
 var newTabURL = "file:///D:/Dox/Startseite/Startseite.htm"; 
 AboutNewTab.newTabURL = newTabURL; 

} catch(e){Cu.reportError(e);} // report errors in the Browser Console

// Optional: Don't place the caret in the location bar. Useful if you want a page's search box to have focus instead. function SetFocusOnPage () {

 setTimeout(function() {
 gBrowser.selectedBrowser.focus();
 }, 0);

} gBrowser.tabContainer.addEventListener("TabOpen", SetFocusOnPage, false);