Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

can I create a bookmark section where I only list connections websites about one specific subject?t

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wesley Branton

more options

I am personally studying the subject of "Neuroplasticity" for my own further education? I had a quite serious accident in 2012, which unfortunately left me with "slight" brain damage? I use the word slight to describe it, as that was the word "experts" used? How tragically mistaken they were in using that word? hahaha !!!! Anyway, some specific parts of my brain made me a physical cripple? By strength of will & great physical effort I was able to turn the clock back in my mind to an earlier era in my life? About 20 or 30 years? Although I was 65+ when I left hospital, visits to a friend in The Philippines, & great deal of help patience & effort from her enabled me to get my mind & body back to the level of fitness that I thought I had immediately before the accident? Which I perceived or imagined was approximately age 45 to 50? Anyway, more on this subject for anybody who has sufficient interest to write & enquire? All that I need to know now is how to create a bookmark or file containing only "NEUROPLASTCITY" items or website links?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Firefox does allow you to make folders in your bookmarks. Once you make a folder, you can put the bookmarks you are looking for into that folder.

See Use bookmark folders to organize your bookmarks for more information.

Hope this helps.