Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox is running out of disk space.

  • 6 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από IanT

more options

On my Linux workstation running version firefox 66.01 it displayed the message "Firefox us running out of disk space. Websites contents may not display properly. Visit "Learn More" to optimize your disk usage for better browsing experience.

The disk space on my Linux is ample with more than 20 Gig free. can anyone explain the message?

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Does that Linux installation use one partition or is there a separate partition where 'home' is mounted as some distribution do to make it possible to update and reformat the rot partition without losing your personal data in the home directory?

In that case this message might be about space on the root partition (used for /tmp/).

more options

The system has 1 partition but as I stated there is no lack of disk space. ff doesn't touch the root partition.

I have also noticed the message "Gah. your tab just crashed" come up several times.

more options

Not meaning to crash this thread but a friend is having this problem repeatedly on Windows 10 with the latest version of Firefox.

Removing and reinstalling Firefox resolves the issue for a while but I can't keep telling him to remove and reinstall Firefox every couple of weeks.

The drive has plenty of space and Firefox shows it is using under a GB.

more options

The problem has not occurred again since restarting FF. I suspect a misread. FF should notify the location or quantity it suspects it is running out of space.

more options

Paladinz said

Not meaning to crash this thread but a friend is having this problem repeatedly on Windows 10 with the latest version of Firefox. Removing and reinstalling Firefox resolves the issue for a while but I can't keep telling him to remove and reinstall Firefox every couple of weeks. The drive has plenty of space and Firefox shows it is using under a GB.

Not really the same issue but different problem are happening. It's sounds more like a bad install or upgrade is the likely case here. If they didn't completely uninstall firefox and delete Mozilla folder the problem will remain. If they go this route backup any BookMarks to restore later then wipe clean firefox and mozilla folder. Make sure to download the latest firefox based on 32 or 64 O/S and then see what happens. I doubt the problem will return. I know I did this when going to FF57+.

more options

I'm not sure how it isn't the same issue as it's the same error. If it isn't the same issue then Firefox needs more informative error messages.

That being said, when I said "Removing and reinstalling Firefox" that included the Mozilla folder. The probalem has returned several times.