Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Problem: Firefox Sync encounters errors just every time it syncs according to About Sync add-on (February 16, 2019)

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από Thomas James "Tom" Seymour

more options

https://docs.google.com/document/d/1rFueUs2CCN1RDe3Qzn_LVsEr1XE7KssVPhqmB20iNpo/edit?usp=sharing

Add-ons I want disabled often come enabled when I reset my PC and reinstall Firefox after signing into Firefox Sync.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

How to disable extensions and themes

Disabling an extension or theme will turn it off without removing it:

   Click the menu button Fx57menu and choose Fx57Addons-icon Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.
   In the Add-ons Manager tab, select the Extensions or Themes panel.
   Select the add-on you wish to disable.
   Click its Disable button.
   Click Restart now if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart. 

To re-enable the add-on, find it in the list of Add-ons and click Enable, then restart Firefox if required.

more options

Is one of my extensions why I keep seeing "Sync failed" every time Firefox syncs?