Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why Is There Increased Leading Between Bookmarks in Firefox 63.0?

 • 8 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 807 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I just installed Firefox 63.0 and discovered that the leading (inter-line space) between Bookmarks items has been increased.

Was this intentional? I find it an annoyance because I now have to scroll down more to see lists that easily fit on the screen vertically before. And the change adds nothing to readability.

Επιλεγμένη λύση

K2nc2016 said

Sidebar.

Did this rule take care of it:

jscher2000 said

/* Minimize height of sidebar items */
.sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-row {
	min-height: 18px !important;
}

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

It seems spacious in the vertical dimension, but I don't know how the individual menu item heights compare with the previous ones. Currently, I see (first screenshot):

Menus cannot be modified by normal add-ons, but they can be adjusted by applying custom style rules through a userChrome.css file. For example (second screenshot):

using:

/* Reduce height of bookmark menu items
   For optional Bookmarks Menu button menu */
#BMB_bookmarksPopup :-moz-any(menu, menuitem) { 
  min-height: 1em !important;
  padding-top: 2px !important;
  padding-bottom: 2px !important;
}
/* Reduce spacing around bookmark menu separators 
   For optional Bookmarks Menu button menu */
#BMB_bookmarksPopup menuseparator {
  margin-top: 2px !important;
  margin-bottom: 2px !important;
}

Is that the kind of thing you're looking for?

more options

The leading in bookmark listings nearly doubles the spacing between lines from FF 62 and earlier), making scrolling up and down necessary where it hadn't been before. I'm not sure why this change was made, but I doubt I'm the only person who now has a a time-consuming inconvenience to deal with.

Never having had a necessity of using a userChrome.css file, I have no way of knowing whether what you're recommending will work or not. So I'll have to spend some hours learning what a css file is, how to create it, what additional lines I would have to include in addition to what you've provided, how to edit it, and so on.

Here's the thing that Firefox developers usually forget: Most Firefox users are not coders, and being forced to do some coding to fix an unannounced style change is not the sort of thing that endears users.

more options

I think this conforms Windows 7 to what Windows 10 and Mac users have reported in the past about the spacing in Firefox on those systems.

Is that is the menu you're talking about? Am I missing anything?

Once we know the rule you need, it won't take hours. When you have 10 minutes to focus on it, here's how to set up your rules:

This assumes you do not already have a userChrome.css file. If you do already have a working userChrome.css file, you just need to add the rule under (A) to your file.

(A) Select and copy the following style rule code

/* Reduce height of bookmark menu items
   For optional Bookmarks Menu button menu */
#BMB_bookmarksPopup :-moz-any(menu, menuitem) { 
  min-height: 1em !important;
  padding-top: 2px !important;
  padding-bottom: 2px !important;
}
/* Reduce spacing around bookmark menu separators 
   For optional Bookmarks Menu button menu */
#BMB_bookmarksPopup menuseparator {
  margin-top: 2px !important;
  margin-bottom: 2px !important;
}

(B) Generate and download a userChrome.css file

Open the following page and paste the above rules into the editor, replacing the sample rule:

https://www.userchrome.org/download-userchrome-css.html

Then click "Generate CSS File" and save the userChrome.css file to your computer. (See first attached screenshot)

Use the downloads list on the toolbar to open the downloads folder directly to the new userChrome.css file. (See second attached screenshot)

Minimize that Windows Explorer window for later reference.

(C) Create a new chrome folder in your profile folder

The following article has the detailed steps for that (#1, #2, and I recommend #3)

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

I have videos for both Windows and Mac in case the text is not clear.

(D) Move the userChrome.css file you generated in Step B into the chrome folder you created in Step C

The next time you exit Firefox and start it up again, it should discover that file and apply the rules.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000

more options

Nope. That doesn't fix anything. (And, yes, I correctly created a "chrome" folder in my profile with a "userChrome.css" file containing the code you provided.)

Again: Because of increased space between Bookmarks Toolbar (I have it on the left) folders and sub-folders or items within folders, I now have to scroll up and down to view items. This started when I went to 63.0 yesterday.

I continue to use Firefox primarily because I can have my Bookmarks viewable on the left. Now they're less easily viewable, and a big advantage of Firefox is gone.

more options

K2nc2016 said

Again: Because of increased space between Bookmarks Toolbar (I have it on the left) folders and sub-folders or items within folders, I now have to scroll up and down to view items. This started when I went to 63.0 yesterday. I continue to use Firefox primarily because I can have my Bookmarks viewable on the left. Now they're less easily viewable, and a big advantage of Firefox is gone.

Do you mean the Sidebar, what is pictured on the left side of my earlier screenshot?

The Bookmarks Toolbar can optionally be displayed horizontally below the main toolbar.

Please let me know which one needs tightening.

more options

For the sidebar, try adding this to your userChrome.css file:

/* Minimize height of sidebar items */
.sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-row {
	min-height: 18px !important;
}

Comparison screenshots attached.

I forgot the separators. Oh well, going offline now!

more options

Sidebar.

It's the ability to display bookmarks on the sidebar that's the primary appeal of Firefox for me.

more options

Επιλεγμένη λύση

K2nc2016 said

Sidebar.

Did this rule take care of it:

jscher2000 said

/* Minimize height of sidebar items */
.sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-row {
	min-height: 18px !important;
}