Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox opens with a blank page instead of home page

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

Recently whenever Firefox starts it doesn't show my Home Page but instead it's a completely blank page witha tab heading 'New Tab'. The Home Page opens as normal if I click on the icon in the toolbar or if I open it from bookmarks.

A similar thing happens on when opening a link - but not always. I've no idea which links they are but sometimes they open as normal and sometimes just a blank page with 'New Tab' in the tab title.

I'm using the add-on 'Tab Mix Plus' (and have done for many previous versions of Firefox) but changing settings there makes no difference. It seems to have started when v56 came out.

Recently whenever Firefox starts it doesn't show my Home Page but instead it's a completely blank page witha tab heading 'New Tab'. The Home Page opens as normal if I click on the icon in the toolbar or if I open it from bookmarks. A similar thing happens on when opening a link - but not always. I've no idea which links they are but sometimes they open as normal and sometimes just a blank page with 'New Tab' in the tab title. I'm using the add-on 'Tab Mix Plus' (and have done for many previous versions of Firefox) but changing settings there makes no difference. It seems to have started when v56 came out.