Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

REal downloader plugin, how do I rid myself of it?

  • 11 απαντήσεις
  • 12 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1185 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Happy112

more options

I uninstalled real player but the download feature is still in Firefox and is making the computer unstable. How do I rid myself of Real Player in Firefox? Real Player is currently not listed in the lists of plugins or extensions, but the download button is still at the top of the browser, and the feature is still active.

Επιλεγμένη λύση

I rid myself of Real Downloader.... Had to go to Safe Mode and in the search bar typed C:\Program Files (x86). Then chose real from the programs and deleted it. Thanks for all of your efforts!!!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Open the computer’s Programs Folder. Look for and remove Real anything.

Windows: Start > Control Panel > Uninstall Programs. Mac: Open the Applications folder. Linux: Check your user manual.

more options

Real has been removed. It is embedded in Firefox. I even went to the registry and deleted the entries under the software section, but every couple of days real reenters the registry values again.

more options

Is Real listed as a plugin, or as an add-on?

If Real was removed from the computer, it would be removed from Firefox.

Did you remove Real Anything?


In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

more options

Real is completely removed from the computer. Real is not listed as a plugin, add-on, or extension but the download drop down is still at the top middle of the browser and is active, and still adds itself to the registry list of programs even after being removed.

more options

Patriot1945 said

Real is completely removed from the computer. Real is not listed as a plugin, add-on, or extension but the download drop down is still at the top middle of the browser and is active, and still adds itself to the registry list of programs even after being removed.

There's a bit of confusion here : In your initial question you mention two different things : 'Real Downloader' and 'Real Player' Which one is it  ?

more options

Real Down loader is part of Real Player. I uninstalled real player but the the firefox plugin is a leftover file that will not go away.

more options

Patriot1945 said

Real Down loader is part of Real Player. I uninstalled real player but the the firefox plugin is a leftover file that will not go away.

Like FredMcD asked you earlier : would it be possible for you to provide a screenshot  ?

more options

Could this be what you are talking about  ?

https://www.securitystronghold.com/gates/remove-real-downloader.html

more options

When I go to this website and try to download the removal tool my security programs Malwarebytes, and Esset block the site, because that site is on a list of planting malware on computers

more options

Επιλεγμένη λύση

I rid myself of Real Downloader.... Had to go to Safe Mode and in the search bar typed C:\Program Files (x86). Then chose real from the programs and deleted it. Thanks for all of your efforts!!!

more options

Patriot1945 said

I rid myself of Real Downloader.... Had to go to Safe Mode and in the search bar typed C:\Program Files (x86). Then chose real from the programs and deleted it. Thanks for all of your efforts!!!

Hey,   that's great - well done, you  !!!

Would you be a dear and mark your own (last) post as 'Chosen Solution'  ?

That way others will know and might benefit from it.

Again : you've done a great job  !