Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Tried refreshing firefox and since then its worse!can someone help please? :/

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1 προβολή
 • Τελευταία απάντηση από netrino_35

more options

Can someone please help??? I tried refreshing firefox and since then its worse, crashing/causing delays in loading pages/a pop-up window asks for permission@start up everytime which pops on an access question after the other and that has no end! Specifically it seems that it is asking access to some files or programs. it really slows down the process of start-up of mozzilla and also slows downs the computer in general. Any ideas how to fix would be vital at this point!

Thank you in advance!

Can someone please help??? I tried refreshing firefox and since then its worse, crashing/causing delays in loading pages/a pop-up window asks for permission@start up everytime which pops on an access question after the other and that has no end! Specifically it seems that it is asking access to some files or programs. it really slows down the process of start-up of mozzilla and also slows downs the computer in general. Any ideas how to fix would be vital at this point! Thank you in advance!

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hi, unfortunately Refresh can occasionally cause issues of its own. It would help if you could tell us exactly what message you are seeing.

You could also try performing a Clean reinstall. This means you remove your Firefox program files and then reinstall Firefox. This process does not remove your Firefox profile data (such as bookmarks and passwords), since that information is stored in a different location.

To do a clean reinstall of Firefox, please follow these steps: Note: You might want to print these steps or view them in another browser.

 1. Download the latest Desktop version of Firefox from mozilla.org (or choose the download for your operating system and language from this page) and save the setup file to your computer.
 2. After the download finishes, close all Firefox windows (or open the Firefox menu New Fx Menu and click the close button Close 29).
 3. Delete the Firefox installation folder, which is located in one of these locations, by default:
  • Windows:
   • C:\Program Files\Mozilla Firefox
   • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
  • Mac: Delete Firefox from the Applications folder.
  • Linux: If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it - see Install Firefox on Linux. If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder firefox in your home directory.
 4. Now, go ahead and reinstall Firefox:
  1. Double-click the downloaded installation file and go through the steps of the installation wizard.
  2. Once the wizard is finished, choose to directly open Firefox after clicking the Finish button.

More information about reinstalling Firefox can be found here.

WARNING: Do not use a third party uninstaller as part of this process. Doing so could permanently delete your Firefox profile data, including but not limited to, extensions, cache, cookies, bookmarks, personal settings and saved passwords. These cannot be easily recovered unless they have been backed up to an external device! See Back up and restore information in Firefox profiles.


Incidentally, your Shockwave Flash needs updating - Add-ons Manager (Ctrl+Shift+A) > Plugins.

Please report back to say if this helped you!

Thank you.

more options

ok!thanks for the quick reply....ill read more carefully when i have some time and get back to you!

thanks again! :)