Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Default to opening a "new file" or "new private window" in Firefox

more options

When I used to open a "new file" or new private window" in the other versions of Internet browser I could get the same page and url duplicated and opened to the same website but in Firefox I am either a choice of a face page or a blank page instead of the same web url as i have running. I do not see this in any of the preferences in Firefox as I used to have in Safari or Internet Explorer. I have an iMac with Snow Leopard browser. Firefox 45.02.

When I used to open a "new file" or new private window" in the other versions of Internet browser I could get the same page and url duplicated and opened to the same website but in Firefox I am either a choice of a face page or a blank page instead of the same web url as i have running. I do not see this in any of the preferences in Firefox as I used to have in Safari or Internet Explorer. I have an iMac with Snow Leopard browser. Firefox 45.02.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi EasyRyder, unlike some other browsers, Firefox does not duplicate the current page into a new tab or window.

There are add-ons for duplicating a tab into the current window, or re-opening the current page in a new private window, such as the following:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/duplicatetab/

Note that with that one, you right-click the page and not its tab.

There might be others that make it more automatic, I didn't search very hard...