Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do i change the auto-correct langage ? thank you

  • 3 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 73 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από eric.soucy

more options

my keyboard is french typing OS, but firefox auto corrects English. Where and how can i remedy this. Thank You

Επιλεγμένη λύση

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages submenu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • Open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

You can enable or disable spell checking globally:

  • Firefox > Preferences > Advanced : General: Browsing: "Check my spelling as I type"

You can look here for dictionaries:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Type about:preferences#content<enter> in the address bar.

On the bottom of the page, find Languages. To its right, press the Choose button. Make sure the correct language and district is selected.

more options

Επιλεγμένη λύση

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages submenu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • Open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

You can enable or disable spell checking globally:

  • Firefox > Preferences > Advanced : General: Browsing: "Check my spelling as I type"

You can look here for dictionaries:

more options

Thank You FredMcd and Cor-el for this help