Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox is failing to raise the MetadataLoaded event. All other browsers working.

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από guigs

more options

Firefox version: 40.0.3 OS: Win 10

Our team at Microsoft maintains a learning site which serves videos. When a user selects a video to watch, our site listens for the MetaDataLoaded event to be raised by the DOM. Once the event is raised we display the video controls that allow the user to start playing the video. The current behavior we are seeing is that the MetaDataLoaded event is either never raised by Firefox, or the event is raised minutes later. Therefore we don't display the video controls, and the user is unable to start the video.

We are not seeing this issue on IE or Chrome.

Thank you in advance for any assistance. -Cindy

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Are you loading anything before the call to this HTML5 dom call or is there any meta data that sometimes does not fully load?

For example are preload defined for each meta data (that is not completely accurate)-> suggested work:http://stackoverflow.com/questions/29.../cycling-through-html5-video-tags-using-timeupdate-and-loadedmetadata-events

However if it works in other browsers, I might recommend filing a bug with an example of code that someone can reference with expected and actual results. Web Compatibility would be the component. The resources for Filing a bug in bugzilla.mozilla.org are listed below: