Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox was triggering a url to run when opening a new tab

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Mark Schmidt

more options

I am a web developer working in PHP, Yii, and jquery on an Oracle VM VirtualBox . So I was building a script that was meant to run an upload to an ftp server. Prior to designing the script to do the upload, I had it downloading the finished file(XML) to my browser. Once the script was ready to begin the FTP upload, I changed the code to do so. I ran a test and everything went fine. At that point, I stopped working on the code to wait for a response on the test FTP file. So I began to work on a separate project when I noticed the log I had up just triggered another FTP upload. I wasn't in the application at the time. Thinking it was me, I reset the browser and apache to be safe. I continued working on my separate project, when again, the FTP was triggered(projects were not even remotely related, and were in different db's). At the end of the day, there were a couple random triggers of the script(thankfully we were uploading to a test ftp server). So I reboot the computer before I left for the day. Come back after the weekend and it is still occurring. Finally I noticed, while tracking the log, that it went off when I opened a new tab in FireFox. I tried 2 more times just to confirm that was the trigger. Cleared browser cache/history and it stopped. It was as if the new tab was attempting to trigger the previous URL when opening. Has anyone ever seen this happen before and is there a way to prevent it? The new tabs in my browser are set to the default blank Firefox page. Addons include Greasemonkey, firebug, xdebug, and Web Developer. Code has no javascript, jquery, or ajax(other than what Yii may automatically include).

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

These forums are community/volunteer run support forums for issues with Firefox. This question sounds development related, and so is probably well beyond the scope of what the community can assist with here.

That said, Mozilla has a great developer community aptly called the Mozilla Developer Network. I suggest asking for assistance with this over there. Don't be afraid to get more technical, and even share code. The people in that community should be able to follow along.

Here's the link: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/MDN/Community