Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Menu Bar disappears when printing email - no print preview available

  • 3 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 89 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από nygiantfan77

more options

When I try to print an email (Yahoo and others), I get a window , which only says "Print" or "Close Window". There is no Print Preview option and the Menu Bar, which I have on my other webpages, does not appear, when this Print window opens. How can I do a Print Preview?

Επιλεγμένη λύση

By default, Firefox lets websites specify the bars available on popup windows. You can see the difference if you compare the second and third links on this test page:

http://jeffersonscher.com/res/popit.html

You can override the website's script and require every popup to have the full main toolbar and/or menu bar (if you use the menu bar). Here's how:

(A) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(B) In the search box above the list, type or paste feat and pause while the list is filtered

(C) Double-click the ones you want to change to switch from the default value of false to a "user set" value of true:

  • Main Toolbar: dom.disable_window_open_feature.toolbar
  • Menu Bar: dom.disable_window_open_feature.menubar

If there are others starting with dom.disable_window_open_feature. that you want to experiment with, feel free, it's easy to change them back by double-clicking again. Just note that some start out as true anyway, so you wouldn't want to switch those to false.

For reference, dom.disable_window_open_feature.personalbar is the Bookmarks Toolbar.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

By default, Firefox lets websites specify the bars available on popup windows. You can see the difference if you compare the second and third links on this test page:

http://jeffersonscher.com/res/popit.html

You can override the website's script and require every popup to have the full main toolbar and/or menu bar (if you use the menu bar). Here's how:

(A) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(B) In the search box above the list, type or paste feat and pause while the list is filtered

(C) Double-click the ones you want to change to switch from the default value of false to a "user set" value of true:

  • Main Toolbar: dom.disable_window_open_feature.toolbar
  • Menu Bar: dom.disable_window_open_feature.menubar

If there are others starting with dom.disable_window_open_feature. that you want to experiment with, feel free, it's easy to change them back by double-clicking again. Just note that some start out as true anyway, so you wouldn't want to switch those to false.

For reference, dom.disable_window_open_feature.personalbar is the Bookmarks Toolbar.

more options

Perhaps I also should mention that there are add-ons which add Print, Print Preview, and Page Setup to the right-click context menu, so if you prefer an uncluttered window without extra bars, one of those might be of interest.

One example is Print Edit, which also adds the ability to remove unwanted parts of pages from your printouts on the preview screen: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/print-edit/

more options

Thanks for the prompt reply. That worked.