Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Contact Firefox Browser Telephone Number

  • 48 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1505 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από James

more options

I I urgently need contact number Firefox Browser. Please this is really urgent.

I I urgently need contact number Firefox Browser. Please this is really urgent.

Επιλεγμένη λύση

Since I don't know which number you need, here is the general number. This is from a Google search: 1-650-903-0800

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 7

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

There is no tech support phone number for Firefox. This site is your best resource for free help, or of course you can find unrelated support companies eager to help you for a fee.

more options

No Need tech support phone number. Any contact number Firefox Browser. Please this is really urgent.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pushpikasj

more options

you cannot contact firefox over the phone for support. ask your question here in the forum!

more options

No Need support phone number. Any contact number Firefox Browser. Please this is really urgent.

i only need to contact Firefox

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pushpikasj

more options

Sorry, it is Saturday in California where Mozilla is based. You can find a number in a search engine but I think you will get a machine. If you need help using or fixing a problem, the volunteers here are your best resource.

P.S. If you are concerned that you may have been the victim of a scam related to Firefox, take action to block it, for example, call your credit card company or bank, change your passwords, et cetera.

more options

thanks @jscher2000 & @philipp but This is not the Answer I expect. I Try To contact Mozilla since 3 months. But unfortunately i cant find the correct number.

Please this is really urgent.

i only need to contact Firefox.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pushpikasj

more options

What is the nature of your question for Mozilla? (Firefox is a web browser, the organization is named Mozilla.)

more options

Please this is really urgent.

i only need to contact Firefox.

I Try To contact Mozilla since 3 months. But unfortunately i cant find the correct number.

if you dont know the Number Please Dont Reply. this is wasting our Time.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pushpikasj

more options

Επιλεγμένη λύση

Since I don't know which number you need, here is the general number. This is from a Google search: 1-650-903-0800

more options

How would you expect "firefox" to be able to use a phone? Impossible to hold a phone without possessing thumbs. Yeah, duct tape might work, but "firefox" would need thumbs to duct tape the phone to his / her paw. Then there's the issue of dialing .....

more options

And since you mention that the Flash plugin causes crashes:

This is some standard guidance that addresses the most common issues with the Flash Player plugin. I'm sure you've seen some of it before, but just in case:

(1) If you have any recorders/downloaders that interact with Flash media make sure they are as up-to-date as possible, or disable them temporarily.

(2) Disable hardware acceleration in Firefox and in Flash

(A) In Firefox, un-check the box here:

"3-bar" menu button (or Tools menu) > Options > Advanced > General > "Use hardware acceleration when available"

That takes effect the next time you exit and start Firefox up again.

(B) In Flash, right-click the media and choose Settings, then the first mini-tab and uncheck the box to use hardware acceleration. More information in this support article from Adobe: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/video-playback-issues.html#main_Solve_video_playback_issues

(3) Disable protected mode (Windows Vista and higher)

The protected mode feature of the Flash player plugin has security benefits, but seems to have compatibility issues on some systems. There is a hidden setting for this:

(A) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter. Click the button promising to be careful.

(B) In the search box above the list, type or paste flash and pause while the list is filtered

(C) Double-click the dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode preference to switch its value from false to true.

This might not take effect until all Flash has been unloaded for a few minutes, or you close Firefox.

more options

Yes. Since I mention that the Flash plugin crashes also. I'm using Firefox Since 2004. i think Firefox did not give a good solution for Flash plugin crashes . i think this the time to say Goodbye Firefox browser. Did Firefox Company know how many users Switch to Google Chrome. In My Company over 100 user used Firefox browser. Now only 3 users use Firefox browser. And others switch to Google Chrome. Most of the laymen user don't use "Options" even. i know Google Chrome did not Crash when playing flash.

And second:

Most of the user’s browser are hijacked by Some Small Program like Ask Toolbar. Laymen user don't know there hijacked by Toolbar. But their good virus guard never detect because hijacking Toolbar comes with another program Setup Like e.g. "KMPlayer". I think best Solution is Get User Permissions to add add-ons and extensions.  Did Firefox Company & Google Chrome company know how many times users used Avast Browser Cleanup. and lot other .....

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pushpikasj

more options

Does Google know how many users that switched to Chrome have come back to Firefox?

more options

the-edmeister said

How would you expect "firefox" to be able to use a phone? Impossible to hold a phone without possessing thumbs. Yeah, duct tape might work, but "firefox" would need thumbs to duct tape the phone to his / her paw. Then there's the issue of dialing .....

I don’t understand you’re English. Please simplify.

more options

the-edmeister said

Does Google know how many users that switched to Chrome have come back to Firefox?

Please This is not I expect.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pushpikasj

more options
more options

the-edmeister Top Contributor ? Moderator?

Yes. Since I mention that the Flash plugin crashes also. I'm using Firefox Since 2004. i think Firefox did not give a good solution for Flash plugin crashes . i think this the time to say Goodbye Firefox browser. Did Firefox Company know how many users Switch to Google Chrome. In My Company over 100 user used Firefox browser. Now only 3 users use Firefox browser. And others switch to Google Chrome. Most of the laymen user don't use "Options" even. i know Google Chrome did not Crash when playing flash.

And second:

Most of the user’s browser are hijacked by Some Small Progra like Ask Toolbar. Laymen user don't know there hijacked by Toolbar. But their good virus guard never detect because hijacking Toolbar comes with another program Setup Like e.g. "KMPlayer". I think best Solution is Get User Permissions to add add-ons and extensions. Did Firefox Company & Google Chrome company know how many times users used Avast Browser Cleanup. and lot other .....

more options

We really do not understand your demands. Firefox has beaten in chrome in memory and speed efficiency making Firefox the fastest browser. Secondly, Firefox is open-source while Chrome secretly sends out all your personal info to Google's Servers this as a result is a privacy concern. In fact, FireFox was used for the Tor Project an anonymity network.

more options

@Microrobot i know Firefox is the best thats way i ask to give a permanent solution. 1st is i think Firefox did not give a good solution for Flash plug-in crashes And second: Most of the user’s browser are hijacked by Some Small Program like Ask Toolbar. Laymen user don't know there hijacked by Tool bar. But their good virus guard never detect because hijacking Tool bar comes with another program Setup Like e.g. "KMPlayer". I think best Solution is Get User Permissions to add add-ons and extensions.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pushpikasj

more options

Firefox is the name of this web browser (was called Firebird and Phoenix previously since it started at 0.1 back in Sept 2002) as the company that makes Firefox is Mozilla.

Mozilla does not have the resources to have a call center support by phone, email or chat for Firefox and other products and projects.

Support for the Firefox web browser is done at here, at irc.mozilla.org in channels like #firefox and #sumo and in the Mozilla newsgroups. A popular independent forum is at forums.mozillazine.org for more support options.

  1. 1
  2. 2
  3. 3