Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Proč padá Mozilla,

  • 2 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 34 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Aktualizace provedena, v nouzovém režimu nepadá. Pady se projevují většinou když je otrvřeno více oken najednou. bp-fac0c6c7-9249-44d6-b6c3-598e62150129

Επιλεγμένη λύση

I believe this is the English support forum. Could you translate or use the proper support for your language please? (Google translate isnt making sense for your comment)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

I believe this is the English support forum. Could you translate or use the proper support for your language please? (Google translate isnt making sense for your comment)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη user1089369

more options

The crash report flagged these programs; Havárie zprávy příznakem těchto programů;

Signature js JavaScript

nvwgf2um.dll = NVIDIA Compatible D3D10 Driver


JavaScript errors may be caused by a corrupt registry entry. Use a good registry repair program JavaScript chyby mohou být způsobeny zkorumpované registru. Použijte správný registr opravy program

You can also try this; Můžete také zkusit

Click on the start button (windows logo on Vista). In the search field type cmd. Right click on that icon then select Run as Administrator. Klepněte na tlačítko start (logo windows Vista). Do vyhledávacího pole typu cmd. Klepněte pravým tlačítkem myši na tuto ikonu a pak zvolte ' spustit jako administrátor. '

One of these commands should work on your system. Jeden z těchto příkazů by měl fungovat na vašem systému.

regsvr32 jscript.dll regsvr32 VBscript.dll

• Source Zdroj http://answers.microsoft.com

(A message should appear confirming that the process was successful) You may need to restart the PC after you are done.. (Zpráva by měla být potvrzením, že proces byl úspěšný) Budete muset restartovat PC, poté, co jste udělal.