Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Exceptions to Enhanced Tracking Prevention do not work

  • Žedne wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 7 naglědow
more options

I'm on a website, https://a.com, which attempts to load an image from https://b.com. For some reason this gets blocked by Enhanced Tracking Prevention, but no worries I assume, I'll just add an exception in the settings.

Only adding an exception does absolutely nothing. Despite adding an exception for it, any request to https://b.com is still blocked by Firefox automatically, leaving me only with the option to disable tracking prevention for https://a.com entirely, or not get any images to load.

How exactly are exceptions supposed to work if not like this?

I'm on a website, https://a.com, which attempts to load an image from https://b.com. For some reason this gets blocked by Enhanced Tracking Prevention, but no worries I assume, I'll just add an exception in the settings. Only adding an exception does absolutely nothing. Despite adding an exception for it, any request to https://b.com is still blocked by Firefox automatically, leaving me only with the option to disable tracking prevention for https://a.com entirely, or not get any images to load. How exactly are exceptions supposed to work if not like this?

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.