Get involved with the Open Badges Community

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

There are many ways to get involved with the Open Badges community.

Where to find us:

Social Media:

Contact Us: If you've got questions about anything here or would like access to more resources, shoot us an email at badges@mozillafoundation.org

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Swarnava Sengupta, user917725, Jade. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla