Allow or block media autoplay in Firefox

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.
Please update your version of Firefox for the latest features and security updates.

The Block Autoplay feature will be turned on gradually during the Firefox version 66 release cycle, so some users may not see it.

Firefox blocks all media with sound from playing automatically. If you want a website to automatically play media, you can give it permission using one of the methods below.

Site settings

When Firefox is actively blocking media with sound on a website, you'll see a special icon Fx66BlockAutoplayIcon in the address bar. Click the Site Info button in the address bar to open the Control Center, where you can toggle the option to block or allow Autoplay sound. This option will always appear in the Control Center.

Fx66Autoplay-allow-or-block

Add sites to your list to autoplay media

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the Privacy & Security panel.
  3. Scroll down to the Permissions section.
  4. Find the Block websites from automatically playing setting and click Exceptions… to manage your list.

Always allow or disallow media autoplay

To always allow or disallow autoplay for all media with sound, follow these steps:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the Privacy & Security panel.
  3. Scroll down to the Permissions section.
    Fx66Permissions-BlockAutoplay
  4. Use the Block websites from automatically playing sound setting to change your preference. Your selection will apply to all media for all websites.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: AliceWyman, Michele Rodaro, Joni, Artist, jbal4. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla