Synchronizace vlastních předvoleb

Změna skrytých nastavení může ovlivnit stabilitu a bezpečnost Firefoxu. Doporučuje se to pouze pokročilým uživatelům.

Služba Firefox Sync umožňuje zvolit, jaké typy dat se mají synchronizovat ve všech vašich zařízeních. Je nutné podotknout, že synchronizace předvoleb je podporována pouze prostřednictvím Firefoxu pro počítač. Aby mohl průměrný uživatel synchronizovat předvolby přímo z uživatelského rozhraní Firefoxu pro počítač, vybrali jsme skupinu předvoleb, které lze synchronizovat. Nicméně z tohoto článku budou těžit nejvíce pokročilí uživatelé, kteří chtějí mít větší kontrolu nad tím, která předvolba se má synchronizovat.

Předvolby, které bude Firefox synchronizovat

Předvolby, které se budou synchronizovat, umisťuje Firefox na tzv. „bílou listinu“. Každá předvolba, která je synchronizována, se nachází na této bílé listině. Samotná bílá listina je umístěna i v předvolbách Firefoxu a zahrnuje každou předvolbu začínající na services.sync.prefs.sync (též známo jako „řídící předvolba“). Tyto předvolby budou synchronizovány pouze tehdy, když je v editoru předvoleb (stránka about:config) jejich řídící předvolba nastavena na hodnotu true. Například předvolba browser.urlbar.suggest.history bude synchronizována pouze v případě, že je řídící předvolba services.sync.prefs.sync.browser.urlbar.suggest.history nastavena na true.

Zakázání synchronizace pro výchozí předvolbu

Firefox automaticky vytváří výchozí bílou listinu, a to na základě výchozího seznamu předvoleb určených k synchronizaci. Jestliže si nepřejete synchronizovat nějakou výchozí předvolbu, můžete změnit její řídící předvolbu na hodnotu false. Když například nastavíte services.sync.prefs.sync.<nějaká předvolba> na false, pak nebude tato nějaká předvolba synchronizována.

Synchronizace vlastních předvoleb

Z bezpečnostních důvodů se bude synchronizace místně týkat jen předvoleb, které již mají řídící předvolbu. Pokud například chcete synchronizovat nějakou novou předvolbu, která se nenachází ve výchozím seznamu, budete se muset postarat o to, aby byla na každém zařízení vytvořena příslušná nová řídící předvolba. Uživatelem vytvořené řídící předvolby služba Sync automaticky nekopíruje na nové zařízení.

To může být problém pro uživatele, kteří mají synchronizováno mnoho vlastních předvoleb. Při přidávání nového zařízení musí před synchronizací těchto předvoleb zajistit, aby byly na novém zařízení vytvořeny všechny vlastní řídící předvolby.

Abychom vám pomohli s nastavením nových zařízení, je zde ještě jedna předvolba, services.sync.prefs.dangerously_allow_arbitrary, která ovládá toto chování. Když tuto předvolbu nastavíte na hodnotu true, budou s novým zařízením synchronizovány všechny předvolby a ne pouze ty, které mají přítomnu řídící předvolbu. Uživatelé s mnoha vlastními předvolbami proto mohou nastavit předvolbu services.sync.prefs.dangerously_allow_arbitrary na true, jednou provést synchronizaci a poté tuto předvolbu nastavit zpět na false. To způsobí, že se synchronizace bude týkat všech vzdálených předvoleb.

Toto chování se ve Firefoxu 68 změnilo. V předešlých verzích se vždy Firefox choval tak, jako by byla předvolba services.sync.prefs.dangerously_allow_arbitrary nastavena na true.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou