Řešení chybového hlášení "Toto připojení není důvěryhodné"

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Tento článek se týká starších verzí Firefoxu (verze 43 a nižších).

Tento článek vysvětluje, proč se při pokusu o vstup na zabezpečené stránky (https) může zobrazit chybové hlášení Toto připojení není důvěryhodné.

Poznámka: Pokud se toto chybové hlášení objevuje na větších webech jako jsou Google, Facebook, Youtube atd. v uživatelských účtech chráněných filtrem Zabezpečení rodiny, přečtěte si prosím články o aktualizacích KB2965142 (vydané 9.6.2014) a KB2981655 (vydané 8.11.2014) na webu podpory Microsoftu.
Poznámka: V současné době se s tímto chybovým hlášením můžete setkat na větších webech jako jsou Google, Facebook, Youtube atd. v uživatelských účtech systému Windows 10 chráněných filtrem Zabezpečení rodiny. Jak tento filtr pro jednotlivé uživatele vypnout se dozvíte v článku Vypnutí nastavení rodinného účtu Microsoft na webu podpory Microsoftu.

Certifikáty a identifikace

Když přistupujete na stránku, jejíž internetová adresa začíná https, je vaše spojení se serverem šifrováno, aby se zajistilo vaše soukromí. Před zahájením šifrovaného spojení předloží server Firefoxu "certifikát", kterým prokazuje svoji totožnost.

Na základě certifikátu může Firefox určit, zda je server, ke kterému se právě připojujete, skutečně tím serverem, který tvrdí, že je. Pokud jsou v certifikátu nesrovnalosti, zobrazí se výstražná stránka Toto připojení není důvěryhodné.

Connection Untrusted

Když se tato výstraha objeví, neznamená to nutně, že server, ke kterému se právě připojujete, se vás pokouší obelstít a vydává se za jiný server – znamená to pouze, že Firefox není schopen ověřit totožnost serveru a že byste tudíž měli postupovat opatrně.

K odmítnutí certifikátu může mít Firefox několik důvodů. Část z nich je popsána v kapitole Technické informace níže.

Rychle odsud pryč!

Nejbezpečnější je klepnout na tlačítko Rychle odsud pryč!, anebo přejít na jinou stránku. Jestliže nemáte potřebné znalosti a nechápete technický důvod, proč server předložil chybnou identifikaci a nechcete riskovat komunikaci skrz spojení, které by se možná dalo odposlouchávat, neměli byste pokračovat v přístupu ke stránce.

Je-li to možné, měli byste kontaktovat vlastníky stránky a informovat je o této chybě.

Technické informace

Klepnutím na Technické detaily získáte informace o tom, proč jsou údaje o identitě neplatné. Dále popíšeme některé obvyklé chyby:

Certifikát bude platný až od (datum)

Certifikát bude platný až od datum (...)

Kód chyby: SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE

Text o chybě také obsahuje vaše aktuální systémové datum a čas. V případě, že je údaj nesprávný, nastavte si systémové hodiny na dnešní datum a čas (dvojklepněte na ikonu hodin na hlavním panelu Windows).

Doba platnosti certifikátu vypršela (datum)

Doba platnosti certifikátu vypršela datum (...)

Kód chyby: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

Toto chybové hlášení se objeví, když server prokazuje svoji totožnost certifikátem s prošlou dobou platnosti.

Text o chybě také obsahuje vaše aktuální systémové datum a čas. V případě, že je údaj nesprávný, nastavte si systémové hodiny na dnešní datum a čas (dvojklepněte na ikonu hodin na hlavním panelu Windows).

Certifikát není důvěryhodný, protože jeho vydavatel je neznámý

Certifikát není důvěryhodný, protože jeho vydavatel je neznámý.
Server patrně neposílá patřičné certifikáty mezilehlých CA.
Může být potřeba naimportovat dodatečný kořenový certifikát.

Kód chyby: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Je možné, že máte ve svém bezpečnostním softwaru, jako je např. Avast, Bitdefender, ESET nebo Kaspersky, povolenu kontrolu protokolu SSL (SSL scanning). Zkuste ji zakázat. Více podrobností naleznete v článku Jak řešit některé kódy chyb na zabezpečených stránkách.

Toto chybové hlášení také můžete vidět na větších webech jako jsou Google, Facebook, YouTube aj. v uživatelských účtech chráněných filtrem Zabezpečení rodiny. Jak toto nastavení vypnout pro konkrétního uživatele se dozvíte v článku nápovědy Microsoftu Jak vypnu funkce rodiny?

Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán sám sebou

Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán sám sebou.

Kód chyby: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Certifikáty, které jsou podepsány sebou samými, zabezpečují vaše data proti odposlouchávání, avšak neříkají nic o tom, kdo je příjemcem vašich dat. Takovéto certifikáty se běžně používají v intranetových webech, které nejsou veřejně přístupné a u takovýchto serverů je možné toto varování obejít.

Certifikát je platný pouze pro (název serveru)

Při spojení s example.com nastala chyba, protože je používán neplatný bezpečnostní certifikát.
Certifikát je platný pouze pro následující domény: www.example.com, *.example.com

Kód chyby: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

Toto chybové hlášení vám sděluje, že server prokazuje svoji totožnost certifikátem, který ve skutečnosti náleží jinému serveru. Přestože by se vaše komunikace se serverem odposlouchávat nedala, nemusel by příjemcem být ten, kdo si myslíte, že je.

Obvykle se to stává v situacích, kdy certifikát ve skutečnosti náleží jiné sekci téhož webu. Například když přistupujete na adresu https://example.com, avšak certifikát náleží adrese https://www.example.com. Pokud v tomto případě budete přistupovat rovnou na adresu https://www.example.com, tuto výstrahu neobdržíte.

Poškozené úložiště certifikátů

Příčinou pro obdržení hlášení o chybě certifikátu může být také poškozený soubor ve vaší složce profilu, který uchovává vaše certifikáty. Zkuste tento soubor odstranit, když je Firefox zavřený, aby se znovu vytvořil:

Poznámka: Tento postup byste měli provést až jako poslední možnost poté, co všechna ostatní řešení selhala.
 1. Otevřete svou složku s profilem:

  • Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu, v ní klikněte na Nápověda a zvolte Technické informace.V nabídce Nápověda klikněte na položku Technické informace. Otevře se panel Technické informace.
  • V sekci Stručně o aplikaci klikněte na řádku Složka s profilem na tlačítko OtevřítZobrazit ve FinderuOtevřít. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit.

 3. Klepněte na soubor s názvem cert8.db.
 4. Stiskněte klávesu command+Delete.
 5. Spusťte opět Firefox.
Poznámka: Při spuštění Firefoxu bude soubor cert8.db opět vytvořen. Toto je normální chování.

Jak toto varování obejít

Toto varování byste měli obejít pouze v případě, že jste si jisti jak totožností serveru, tak integritou spojení – třebaže serveru důvěřujete, někdo by se do vašeho spojení mohl vměšovat. Legitimní veřejné servery vás nebudou žádat o přidání bezpečnostní výjimky – neplatný certifikát může být znamením toho, že má webová stránka v úmyslu vás okrást nebo vám zcizit identitu.

 1. Na stránce s výstrahou klepněte na Vím, o co se jedná.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat výjimku.... Objeví se dialogové okno Přidání bezpečnostní výjimky.
 3. Přečtěte si text popisující problémy se serverem.
 4. Pokud chcete serveru důvěřovat, klepněte na tlačítko Schválit bezpečnostní výjimku.
Jestliže se text Vím, o co se jedná neobjeví, pravděpodobně je stránka otevřena v rámu. V takovémto případě stlačte klávesu Ctrl a klepněteklepněte pravým tlačítkem myši na dotyčný rám (tuto oblast stránky), z nabídky zvolte Tento rám, z podnabídky Otevřít rám v novém panelu a dále pokračujte postupem výše.

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více