Řešení chybového hlášení "Chyba zabezpečeného spojení"

Tento článek vysvětluje důvody, proč se může objevit chybové hlášení Chyba zabezpečeného spojení nebo Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém a co lze v takovém případě dělat.

Nepodařilo se navázat zabezpečené spojení

Když se server, který vyžaduje zabezpečené (https) spojení, pokusí spojení s vámi zabezpečit, Firefox tento pokus prověří, aby se ujistil, že jsou certifikát serveru a metoda spojení opravdu bezpečné. Jestliže Firefox nemůže vytvořit zabezpečené spojení, zobrazí chybové hlášení.

Chyba zabezpečeného spojení

Chybové hlášení Chyba zabezpečeného spojení bude obsahovat popis chyby, možnost chybu nahlásit Mozille a tlačítko Zkusit znovu. Neposkytuje možnost přidat bezpečnostní výjimku a tento typ chyby obejít.

chyba-zabezpeceneho-spojeni-hlaseni-fx60

Chybové hlášení bude obsahovat i tyto informace:

  • Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože nelze ověřit autenticitu přijatých dat.
  • Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.

Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém

Určité chyby zabezpečeného spojení budou mít za následek chybové hlášení Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém.

Fx66SecError-DidNotConnect Fx67SecError-DidNotConnect

Chybové hlášení bude obsahovat popis možného bezpečnostního rizika, možnost nahlásit chybu Mozille a tlačítko Více informacían Rozšířené… pro zobrazení kódu chyby a dalších technických informací. Neposkytuje možnost přidat bezpečnostní výjimku a navštívit webovou stránku.

Problémy serverů

Některé servery se při pokusu o zabezpečení vašeho spojení snaží použít zastaralé (a již nespolehlivé) mechanizmy protokolu TLS. Firefox vás chrání tím, že zabrání v návštěvě serverů, u nichž se při navázání zabezpečeného spojení vyskytuje takovýto problém. Kontaktujte vlastníka webové stránky a požádejte ho, aby aktualizovat svou verzi TLS na verzi, která je pořád ještě aktuální a bezpečná.

Jiné servery mohou vyžadovat HTTP Strict Transport Security (HSTS) a neumožní přístup prostřednictvím nezabezpečeného spojení.

Konflikt s bezpečnostním softwarem

Mnohé bezpečnostní produkty používají funkci, která ve výchozím nastavení narušuje zabezpečené spojení. To může na zabezpečených stránkách způsobovat chyby spojení nebo vyvolávat varování. Jestliže se s chybami zabezpečeného spojení setkáváte na více zabezpečených stránkách, vyřešit tento problém může aktualizace vašeho bezpečnostního produktu nebo změny v jejich nastavení. Pomoc s konkrétními bezpečnostními produkty, které mohou způsobovat tyto chyby, jako jsou Avast, AVG a ESET, naleznete v kapitole Antivirové programy jiného článku podpory.

Případně můžete svůj bezpečnostní software třetích stran odinstalovat a používat Microsoft Security Essentials, bezplatný antivirus, který pro Windows nabízí Microsoft.Případně můžete svůj bezpečnostní software třetích stran odinstalovat a používat Windows Defender, built-in antivirus ve Windows 8 a Windows 10.

Nesprávně nastavené systémové hodiny

Na zabezpečených webových stránkách používá Firefox jejich certifikáty, jež mají zaručit, že jsou vaše data zasílána zamýšlenému adresátu a že nemohou být během přenosu přečtena třetí stranou. Nesprávně nastavené systémové datum může způsobit, že Firefox shledá nějaký certifikát jako ještě či již neplatný. Ujistěte se proto, že mají vaše systémové hodiny nastavené správné datum, čas a časové pásmo. Další informace naleznete v článku Jak na zabezpečených stránkách vyřešit chyby souvisící s časem.

Jiné problémy se zabezpečeným spojením

Řešení jiných problémů se zabezpečeným spojením, které nejsou popsány výše, naleznete v těchto článcích:

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou