Jak na zabezpečených stránkách vyřešit chyby souvisící s časem

Certifikáty pro zabezpečené stránky (jejich adresa začíná na "https://"), jsou platné pouze po určité časové období. Jestliže webová stránka předloží certifikát s obdobím platnosti, které je mimo aktuální datum vašich systémových hodin v počítači, nemůže Firefox potvrdit, že je zabezpečená a zobrazí chybové hlášení.

Řešení těchto chyb může často spočívat v nastavení správného datumu, času a časového pásma ve vašem systému. Pokud tím nebude problém vyřešen, mohla by být jeho příčinou jiná chyba, např. nesprávně nastavený webový server nebo vypršení doby platnosti certifikátu.

Seznam kódů chyb souvisících s časem, se kterými se můžete setkat

Poznámka: Chybové hlášení Datum a čas ve vašem počítači nejsou správně téměř jistě značí, že vaše systémové hodiny mají nastavené nesprávné datum. Některé chyby souvisící s časem zobrazí chybové hlášení Varování: možné bezpečnostní riziko, které je popsané v tomto článku. U jiných chyb souvisících s časem obdržíte chybové hlášení Chyba zabezpečeného spojení nebo Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém, které jsou popsány zde.

old timey full 66 Fx67YourComputerClockIsWrong

V závislosti na chybovém hlášení klepněte na tlačítko Více informací či Rozšířené…Klepněte v chybovém hlášení na Rozšířené…, aby se zobrazil kód chyby. Jeden z následujících kódů chyb bude značit, že zabezpečené spojení nebylo možné vytvořit kvůli chybě souvisící s časem:

Poznámka: Pokud obdržíte chybové hlášení Vaše připojení není zabezpečené (popsané zde), klepněte na tlačítko Rozšířené, abyste zobrazili kód chyby a další informace o chybě. Chybové hlášení Chyba zabezpečeného spojení (popsané v tomto článku) rovněž může značit, že jde o chybu souvisící s časem.

Jeden z následujících kódů chyb bude značit, že zabezpečené spojení nebylo možné vytvořit kvůli chybě souvisící s časem:

SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE

V textu chybového hlášení bude upozornění v případě, že Firefox zjistí, že máte pravděpodobně chybně nastavené systémové datum a čas, a rovněž zde bude aktuální datum a čas z vašeho systému uveden. Jdou-li vaše systémové hodiny špatně, měli byste na nich nastavit správný čas, jak je ukázáno níže. I když se zobrazený čas zdá být správně, měli byste zkontrolovat nastavení časového pásma ve vašem systému, zda odpovídá vaší aktuální poloze.

Nastavení systémových hodin na správný čas

Chybová hlášení souvisící s časem na zabezpečených stránkách, která jsou způsobena špatně nastavenými hodinami ve vašem systému, je možné opravit nastavením správného datumu, času a časového pásma:. Nastavení vašeho datumu a času změňte v hodinách na hlavním panelu systému Windows, nebo postupujte následovně:

 1. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows nebo stiskněte klávesu Windows Windows Key .
 2. V nabídce Start zvolte Nastavení.
 3. V Nastavení zvolte Čas a jazyk.
 4. V sekci Datum a čas můžete zkontrolovat aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn klepněte buď na Změnit datum a čas a poté na Změnit, nebo rozbalte rozbalovací nabídku Časové pásmo.
  Máte-li nastavenu automatickou správu času a časového pásma, nemůžete je změnit ručně.
 5. Jste-li se svými změnami hotovi, zavřete okno Nastavení.
 1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Plocha. Zobrazí se plocha.
 2. Najetím myší do pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 3. Klepněte na tlačítko Nastavení a zvolte Ovládací panely. Otevře se okno Ovládací panely.
 4. Zde klepněte na Hodiny, jazyk a země či oblast a poté na Datum a čas.
 5. Panel, který se otevře, ukazuje aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn klepněte na tlačítko Změnit datum a čas nebo Změnit časové pásmo.
 6. Pro potvrzení provedených změn klepněte na tlačítko OK.
 1. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows nebo stiskněte klávesu Windows Windows Key .
 2. V nabídce Start zvolte Ovládací panely.
 3. Zde klepněte na Hodiny, jazyk a oblast a poté na Datum a čas.
 4. Panel, který se otevře, ukazuje aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn klepněte na tlačítko Změnit datum a čas nebo Změnit časové pásmo.
 5. Pro potvrzení provedených změn klepněte na tlačítko OK.
 1. Klepněte na systémovou nabídku Apple a zvolte Předvolby systému (System Preferences).
 2. Zde klepněte na Datum a čas (Date & Time).
 3. Panel, který se otevře, ukazuje aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky nastavit datum a čas (Set date and time automatically), zadejte datum a čas a potvrďte provedené změny klepnutím na Uložit.
 4. Pro zkontrolování nastavení časového pásma klepněte na kartu Časové pásmo (Time Zone). Chcete-li jej změnit, zrušte zaškrtnutí políčka Nastavit časové pásmo automaticky podle polohy (Set time zone automatically using current location), klepněte na mapě do místa vaší přibližné polohy a z rozbalovací nabídky vyberte nejbližší město.
 5. Jste-li se svými změnami hotovi, zavřete okno Datum a čas.

Další informace naleznete v článku podpory Applu Když je na Macu chybné datum nebo čas.

Poznámka: Jestliže se hodiny ve vašem zařízení po jeho vypnutí vždy nastaví na výchozí hodnotu, může to značit, že je baterie napájející hodiny reálného času slabá nebo vybitá. Pro postup, jak tuto baterii vyměnit, se prosím podívejte do manuálu od výrobce vašeho zařízení.

Kontaktování vlastníka stránek

Pokud na zabezpečeném webu obdržíte chybu souvisící s časem a ověřili jste si, že máte systémové hodiny nastavené správně, kontaktujte prosím vlastníka dotyčného webu a o tomto problému ho informujte. Je například možné, že bude potřeba ze strany vlastníka obnovit platnost prošlého certifikátu.

Obejití chybového hlášení

Upozornění: Na legitimních velkých webech ani na webech, kde probíhají finanční transakce, byste nikdy chybové hlášení obcházet neměli – v tomto případě může neplatný certifikát znamenat, že je spojení mezi vámi a webem kompromitováno třetí stranou.

Pokud jste obdrželi varovné hlášení Vaše připojení není zabezpečené a daný server to povoluje, můžete přidat výjimku, abyste mohli stránku navštívit i přesto, že Firefox jejímu certifikátu ve výchozím nastavení nedůvěřuje.

 1. Klepněte na Pokročilé.
 2. Klepněte na Přidat výjimku.... Objeví se dialogové okno Přidání bezpečnostní výjimky.
 3. Přečtěte si text popisující problémy se stránkou. Můžete klepnout na Zobrazit..., abyste zjistili více o předkládaném certifikátu.
 4. Pokud jste si jisti, že chcete stránce důvěřovat, klepněte na Schválit bezpečnostní výjimku.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou