Jak na zabezpečených stránkách vyřešit chyby souvisící s časem

Certifikáty zabezpečených stránek (jejich adresa začíná na https://) mají omezenou dobu platnosti. Pokud se datum ve vašem počítači nekryje s datem platnosti certifikátu webu, zobrazí Firefox chybu, protože nemůže potvrdit, že je web zabezpečený.

Pro vyřešení tohoto problému zkontrolujte, zda je v počítači nastaveno správné datum, čas a časové pásmo. Pokud problém přetrvává, může být způsoben jinými faktory, například chybnou konfigurací serveru nebo již neaktuálním certifikátem.

Seznam kódů chyb souvisících s časem, se kterými se můžete setkat

Poznámka: Chybové hlášení Hodiny ve vašem počítači jsou špatně nastavené téměř jistě značí, že vaše systémové hodiny mají nastavené nesprávné datum. Některé chyby souvisící s časem zobrazí chybové hlášení Varování: možné bezpečnostní riziko, které je popsané v tomto článku. U jiných chyb souvisících s časem obdržíte chybové hlášení Chyba zabezpečeného spojení nebo Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém, které jsou popsány zde.

hodiny-spatne-nastavene

Klikněte v chybovém hlášení na Rozšířené…, aby se zobrazil kód chyby. Jeden z následujících kódů chyb bude značit, že zabezpečené spojení nebylo možné vytvořit kvůli chybě souvisící s časem:

SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE

V textu chybového hlášení bude upozornění v případě, že Firefox zjistí, že máte pravděpodobně chybně nastavené systémové datum a čas, a rovněž zde bude aktuální datum a čas z vašeho systému uveden. Jdou-li vaše systémové hodiny špatně, měli byste na nich nastavit správný čas, jak je ukázáno níže. I když se zobrazený čas zdá být správně, měli byste zkontrolovat nastavení časového pásma ve vašem systému, zda odpovídá vaší aktuální poloze.

Nastavení systémových hodin na správný čas

Chybová hlášení souvisící s časem na zabezpečených stránkách, která jsou způsobena špatně nastavenými hodinami ve vašem systému, je možné opravit nastavením správného datumu, času a časového pásma:. Nastavení vašeho datumu a času změňte v hodinách na hlavním panelu systému Windows, nebo postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows nebo stiskněte klávesu Windows Windows Key.
 2. V nabídce Start zvolte Nastavení.
 3. V Nastavení zvolte Čas a jazyk.
 4. V sekci Datum a čas můžete zkontrolovat aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn klikněte buď na Změnit datum a čas a poté na Změnit, nebo rozbalte rozbalovací nabídku Časové pásmo.
  Máte-li nastavenu automatickou správu času a časového pásma, nemůžete je změnit ručně.
 5. Jste-li se svými změnami hotovi, zavřete okno Nastavení.
 1. Klikněte na systémové tlačítko Start nebo stiskněte klávesu Windows Windows Key.
 2. Do vyhledávacího pole napište Datum.
 3. V postranní nabídce zvolte Nastavit datum a čas.
 4. Klikněte na Synchronizovat nyní pro provedení synchronizace času v počítači s časovým serverem.
 5. Můžete také vybrat určité časové pásmo, a to tak, že kliknete na tlačítko Časové pásmo a vyberete požadované časové pásmo.

Jestliže je tlačítko Synchronizovat nyní zašedlé, nebo se po kliknutí na něj zobrazí chybové hlášení, nebo se jím problém nevyřeší, postupujte následovně:

 1. Přepněte přepínač u textu Nastavit čas automaticky, pokud ho máte k dispozici, abyste vypnuli automatické nastavování času.
 2. Klikněte na Časové pásmo a vyberte požadované časové pásmo.
 3. Pokud namísto tlačítka Časové pásmo vidíte tlačítko Nastavit datum a čas ručně, klikněte na něj, načež se otevře okno, které vám umožní zadat správné datum a čas ručně.
 4. Po provedení potřebných změn nezapomeňte kliknout na Uložit, aby se vaše úpravy použily.
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici Plocha. Zobrazí se plocha.
 2. Najetím myší do pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a zvolte Ovládací panely. Otevře se okno Ovládací panely.
 4. Zde klikněte na Hodiny, jazyk a země či oblast a poté na Datum a čas.
 5. Panel, který se otevře, ukazuje aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn klikněte na tlačítko Změnit datum a čas nebo Změnit časové pásmo.
 6. Pro potvrzení provedených změn klikněte na tlačítko OK.
 1. Klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows nebo stiskněte klávesu Windows Windows Key.
 2. V nabídce Start zvolte Ovládací panely.
 3. Zde klikněte na Hodiny, jazyk a oblast a poté na Datum a čas.
 4. Panel, který se otevře, ukazuje aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn klikněte na tlačítko Změnit datum a čas nebo Změnit časové pásmo.
 5. Pro potvrzení provedených změn klikněte na tlačítko OK.
 1. Klikněte na systémovou nabídku Apple a zvolte Předvolby systému (System Preferences).
 2. Zde klikněte na Datum a čas (Date & Time).
 3. Panel, který se otevře, ukazuje aktuální nastavení datumu a času. Pro provedení změn zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky nastavit datum a čas (Set date and time automatically), zadejte datum a čas a potvrďte provedené změny kliknutím na Uložit.
 4. Pro zkontrolování nastavení časového pásma klikněte na kartu Časové pásmo (Time Zone). Chcete-li jej změnit, zrušte zaškrtnutí políčka Nastavit časové pásmo automaticky podle polohy (Set time zone automatically using current location), klikněte na mapě do místa vaší přibližné polohy a z rozbalovací nabídky vyberte nejbližší město.
 5. Jste-li se svými změnami hotovi, zavřete okno Datum a čas.

Další informace naleznete v článku podpory Applu Když je na Macu chybné datum nebo čas.

Poznámka: Jestliže se hodiny ve vašem zařízení po jeho vypnutí vždy nastaví na výchozí hodnotu, může to značit, že je baterie napájející hodiny reálného času slabá nebo vybitá. Pro postup, jak tuto baterii vyměnit, se prosím podívejte do manuálu od výrobce vašeho zařízení.

Kontaktování vlastníka stránek

Pokud na zabezpečeném webu obdržíte chybu souvisící s časem a ověřili jste si, že máte systémové hodiny nastavené správně, kontaktujte prosím vlastníka dotyčného webu a o tomto problému ho informujte. Je například možné, že bude potřeba ze strany vlastníka obnovit platnost prošlého certifikátu.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více