Pravidla a zásady pro používání fóra

Tato stránka obsahuje pravidla a zásady pro používání diskuzních fór Mozilly. Přečtěte si také naše právní oznámení. Při vyřizování přestupků budeme předpokládat dobrý úmysl; varovat a banovat budeme pouze ty uživatele, kteří opakovaně nebo zcela otevřeně porušují tato pravidla.

Při změně, interpretaci a uplatňování těchto pravidel mají administrátoři poslední slovo.

Poznámka: Zpozorujete-li, že někdo porušuje nějaké pravidlo nebo je jeho chování v jiném ohledu pochybné, upozorněte moderátora diskuze nebo administrátora. Vy sami excesy uživatelů neřešte.

Témata projednávaná ve fóru podpory

Příspěvek do fóra podpory musí být buď otázka týkající se používání Firefoxu, Firefoxu pro Android, systému Firefox OS, Thunderbirdu či projektu Webmaker, nebo odpověď na ni. Uživatelé, jejichž příspěvky se týkají jiného tématu než podpory jednoho z těchto produktů Mozilly, budou nasměrováni do patřičné diskuze nebo na jiný zdroj, pokud existuje, a otázka bude označena jako "offtopic". (Přispěvatelé: viz Dotazy nesouvisející se zaměřením fóra.)

Umisťování žádostí o podporu

Pro každý problém, se kterým potřebujete pomoci, vytvořte jedno a pouze jedno téma.

Své žádosti o podporu neumisťujte do témat vytvořených jinými uživateli, třebaže se podle všeho věnují stejnému předmětu. Namísto toho položte nový dotaz.

Spam

Uživatelům, kteří umisťují komentářový spam, budou jejich příspěvky mazány. Pokud příspěvek, který se jinak týká tématu, obsahuje odkazy považované za spam, budou tyto odkazy vymazány.

Obrázky a další média

K příspěvku můžete připojit obrázky, např. "snímek obrazovky". Tyto obrázky nebo další média musí sloužit k osvětlení problému s Firefoxem nebo k osvětlení jeho řešení. V opačném případě budou smazány. Poznámka: Jednoduchý návod na vytvoření snímku obrazovky je uveden v článku Jak vytvořit snímek obrazovky zachycující problém s aplikací.

Citlivé údaje

Neuvádějte ve svých příspěvcích žádné citlivé údaje. V zájmu ochrany soukromí uživatelů budou moderátoři diskuzí osobní údaje v příspěvcích mazat.

Odkazy

Obsah, u něhož nejste vlastníkem autorských práv nebo nemáte svolení od jeho vlastníka autorských práv, neumisťujte v celém jeho rozsahu, ale umístěte na něj pouze odkaz.

Neumisťujte přímé odkazy na spustitelné soubory. Moderátoři mohou tyto odkazy odstranit v zájmu ochrany uživatelů před potenciálně škodlivými soubory. (Můžete umístit odkaz na webovou stránku, která obsahuje soubor ke stažení, nicméně i ten může být odstraněn, pokud moderátor shledá, že by obsah stránky mohl být škodlivý nebo pokud je odkaz na stránku spam.)

Styl vyjadřování a chování

Nepoužívejte pohoršující, vulgární, obscénní či ohavné výrazy ani příliš agresivní styl vyjadřování.

Neobtěžujte, neurážejte, neposmívejte se, neprovokujte ani neponižujte ostatní členy fóra a zdržte se osobních útoků. Buďte vlídní, i když ostatní nejsou.

Nepřispívejte do diskuze pouze proto, aby se téma ocitlo na první pozici seznamu.For contributors participating in the Contributor Quality Training click here for Chapter 5

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více