Pravidla a zásady pro používání diskuzního fóra

Tato stránka obsahuje pravidla a zásady pro používání diskuzních fór Firefoxu. Při vyřizování přestupků budeme předpokládat dobrý úmysl; varovat a banovat budeme pouze ty uživatele, kteří opakovaně nebo zcela otevřeně porušují tato pravidla.

 • Příspěvek do fóra podpory musí být buď otázka týkající se používání Firefoxu nebo odpověď na ni. Uživatelé, jejichž příspěvky se týkají jiného tématu než podpory Firefoxu, budou nasměrováni do patřičné diskuze, pokud existuje.
 • Uživatelům, kteří umisťují komentářový spam, budou jejich příspěvky mazány. Pokud příspěvek, který se jinak týká tématu, obsahuje odkazy považované za spam, budou tyto odkazy vymazány.
 • K příspěvku můžete připojit obrázek, např. "snímek" obrazovky. Tyto obrázky musí sloužit k vysvětlení problému s Firefoxem nebo k vysvětlení jeho řešení. V opačném případě budou smazány. Poznámka: Jednoduchý návod na vytvoření snímku obrazovky je uveden v článku Jak vytvořit snímek obrazovky zachycující problém s Firefoxem.
 • Neuvádějte ve svých příspěvcích žádné citlivé údaje. V zájmu ochrany soukromí uživatelů budou moderátoři diskuzí osobní údaje v příspěvcích mazat.
 • Obsah, u něhož nejste vlastníkem autorských práv nebo nemáte svolení od jeho vlastníka autorských práv, neumisťujte v celém jeho rozsahu, ale umístěte na něj pouze odkaz.
 • Nepoužívejte pohoršující, vulgární, obscénní či ohavné výrazy ani příliš agresivní styl vyjadřování.
 • Neobtěžujte, neurážejte, neposmívejte se, neprovokujte ani neponižujte ostatní členy fóra a zdržte se osobních útoků. Buďte vlídní, i když ostatní nejsou.
 • Pro každý předmět, o kterém chcete diskutovat, vytvořte jedno a pouze jedno téma. Své žádosti o podporu neumisťujte do témat vytvořených jinými uživateli, třebaže se podle všeho věnují stejnému předmětu.
 • Nepřispívejte do diskuze pouze proto, aby se téma ocitlo na první pozici seznamu.
 • Zpozorujete-li, že někdo porušuje nějaké pravidlo nebo je jeho chování v jiném ohledu pochybné, upozorněte moderátora diskuze nebo administrátora. Vy sami excesy uživatelů neřešte.
 • Při změně, interpretaci a uplatňování těchto pravidel mají administrátoři poslední slovo.

Také si přečtěte naše právní oznámení.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.