Použití samostatného profilu pro Firefox Nightly

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Nová funkčnost! Počínaje verzí Firefoxu 67 budou všechny instalace Firefoxu používat svůj vlastní profil. Více se dozvíte v článku Samostatné profily pro jednotlivé instalace Firefoxu.

Pokud často přecházíte mezi svou normální verzí Firefoxu a Nightly, můžete se na určitých stránkách setkat s problémy v důsledku poškození profilu Firefoxu. Jednoduchým řešením by bylo mít pro každý z těchto kanálů zvláštní profil. Tento článek vysvětluje, jak na to.

 • Další informace o vytváření a správě profilů naleznete v článku Správa profilů.
 • Nemáte-li Nightly nainstalovaný v počítači: Instalátor pro váš jazyk a systém si stáhněte ze stránky pro stažení Firefoxu Nightly. Spustit Nightly byste měli až poté, co pro něj budete mít vytvořený samostatný profil.
Poznámka: Když je Firefox spuštěný, nelze vytvářet ani spravovat profily. Nejprve byste měli ukončit všechny běžící instance Firefoxu, Firefoxu Beta, Firefoxu pro vývojáře či Nightly. Poté postupujte podle následujících instrukcí platných pro váš operační systém.

Následující postup je pro Firefox Nightly, ale je možné ho použít k vytvoření samostatného profilu i pro ostatní verze Firefoxu.

Windows

 1. Stiskněte kombinaci kláves Windows Key +R. Otevře se dialog Spustit.
 2. Zadejte firefox -ProfileManager a klepněte na tlačítko OK. Otevře se Správce profilů Firefoxu.
 3. Klepněte na Vytvořit profil…, pojmenujte ho Nightly a klepněte na tlačítko Dokončit.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Použít zvolený profil bez ptaní při startu. To způsobí, že se Správce profilů objeví při každém spuštění Firefoxu, pokud nepoužijete vlastního upraveného zástupce pro spuštění Firefoxu s konkrétním profilem.
 5. Klepněte na tlačítko Ukončit pro zavření Správce profilů.
 6. Nyní můžete upravit zástupce, který používáte ke spuštění Firefoxu Nightly, aby se automaticky otevřel s vaším novým profilem nazvaným Nightly:
  • Klepněte na ploše pravým tlačítkem myši na ikonu Firefox Nightly a zvolte Vlastnosti.
  • Na kartě Zástupce připište v poli Cíl: za cestu k programu Firefoxu Nightly mezeru a poté -P Nightly. Ve většině případů by tedy údaj v tomto poli měl vypadat takto:
   "C:\Program Files\Nightly\firefox.exe" -P Nightly
 7. To samé udělejte i u zástupce, který spouští normální verzi Firefoxu. Ve většině případů nemusíte vytvářet nový profil, ale můžete použít svůj stávající. Následující příklad je pro profil s názvem default:
  • Klepněte na ploše pravým tlačítkem myši na ikonu Mozilla Firefox a zvolte Vlastnosti.
  • Na kartě Zástupce připište v poli Cíl: za cestu k programu Firefoxu mezeru a poté -P default. Ve většině případů by tedy údaj v tomto poli měl vypadat takto::
   "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P default

Firefox jako výchozí prohlížeč

Když je Firefox vaším výchozím prohlížečem, soubory HTML, internetoví zástupci a odkazy otevřené v jiných aplikacích spustí Firefox se Správcem profilů, jestliže není volba Použít zvolený profil bez ptaní při startu zaškrtnutá. Pokud máte všechny zástupce Firefoxu upravené tak, aby se spustil s jemu vyčleněným profilem, můžete příště, až bude spuštěn váš výchozí prohlížeč Firefox a otevře se Správce profilů, v něm vybrat profil, který byste normálně použili (např. default) a zaškrtnout volbu Použít zvolený profil bez ptaní při startu. A dále pak pokračovat ve spouštění Firefoxu. Upozornění: Pokud vyberete profil s tím, že se má používat bez ptaní, dávejte si pozor, abyste spouštěli Nightly (nebo jiné verze Firefoxu) výhradně pomocí zástupců upravených pro spuštění s jemu vyčleněným profilem.

Mac

 1. Otevřete aplikaci Terminál.
 2. Zadejte nebo přes schránku vložte cestu k Firefoxu a za ní připojte .app/Contents/MacOS/firefox -profilemanager. Je-li tedy například Firefox nainstalován ve svém doporučeném umístění, měl by celý zápis vypadat takto: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox -profilemanager. Stiskněte klávesu Return a otevře se Správce profilů Firefoxu.
 3. Klepněte na Vytvořit profil…, pojmenujte ho Nightly a klepněte na tlačítko Hotovo.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Použít zvolený profil bez ptaní při startu. To způsobí, že se Správce profilů objeví při každém spuštění Firefoxu, pokud nepoužijete vlastní upravený spouštěč pro spuštění Firefoxu s konkrétním profilem.
 5. Klepněte na tlačítko Ukončit pro zavření Správce profilů.
Kvalitní návod na vytvoření vlastních spouštěčů naleznete zde: Managing Multiple Firefox Profiles in OSX. Nejlepší je provést všechny kroky v kapitole "Creating the scripts" včetně kroku "edit Info.plist". Kromě toho budete chtít změnit cestu v do shell script, aby pro daný kanál Firefoxu ukazovala na správný soubor .app.

Linux

 1. Otevřete aplikaci Terminál.
 2. Zadejte firefox -ProfileManager a stiskněte klávesu Enter. Otevře se Správce profilů Firefoxu.
 3. Klepněte na Vytvořit profil…, pojmenujte ho Nightly a klepněte na tlačítko Dokončit.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Použít zvolený profil bez ptaní při startu. To způsobí, že se Správce profilů objeví při každém spuštění Firefoxu, pokud nepoužijete vlastní upravený spouštěč pro spuštění Firefoxu s konkrétním profilem.
 5. Klepněte na tlačítko Ukončit pro zavření Správce profilů.
 6. Pokud chcete, aby jednotlivé ikony spouštěly konkrétní profily, budete muset u svého nového spouštěče nastavit příkazovou řádku: do pole Příkaz zadejte cestu ke spustitelnému souboru, pravděpodobně /usr/bin/firefox, a za ni připojte parametr -P NAZEV_PROFILU, kde namísto NAZEV_PROFILU zadejte název konkrétního profilu.

Nyní můžete začít používat Nightly bezpečně s jeho vlastním profilem. Používáte-li synchronizační službu Sync, můžete se jednoduše v normální verzi i v Nightly přihlásit do svého účtu Sync, abyste měli všechna svá data z procházení Internetu vždy u sebe. Pokud jste Sync ještě nikdy nepoužívali, zde naleznete postup, jak si ji nastavit.

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více