Ovládání přehrávání zvuku nebo videa pomocí klávesnice

Tento článek popisuje funkci ovládání médií, která je dostupná ve verzi Firefoxu 81 a vyšší.

Abyste mohli využívat nejnovější funkce a byli zabezpečeni nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi, aktualizujte prosím svou verzi Firefoxu.

Co je to funkce ovládání médií?

Přehrávání médií (zvuku nebo videa) ovládáte ve Firefoxu bez toho, abyste klikali na samotné video nebo zvuk. Nyní ho můžete ovládat stisknutím hardwarových ovládacích tlačítek na klávesnici nebo náhlavní soupravě, stisknutím tlačítka na virtuálním ovládacím rozhraní, nebo posláním příkazů prostřednictvím zvláštního protokolu, jako je například MPRIS.

Toto záleží na webových vývojářích používajících MediaSession API.

Jaká platforma tuto funkci podporuje?

Tuto funkci lze použít v systémech MacOS (OSX 10.12.1 nebo novějších), Windows (Windows 8.1 nebo novějších) a Linux (distribuce založené na gtk).

Jak je ovládání médií podporováno?

  • Fyzická hardwarová tlačítka pro ovládání médií.
  • Virtuální tlačítka pro ovládání médií, každá platforma má jiná rozhraní pro virtuální řadič, která jsou implementována pomocí různých frameworků:
  • Pomocí aplikace, která využívá API pro konkrétní platformu k ovládání médií.

Jaké typy médií lze touto funkcí ovládat?

V současné době podporujeme pouze ovládání médií přehrávaných z audia a videa, takže nelze ovládat média z web-audia a web-speech.

  • Jestliže se slyšitelná média přehrávají z audia a videa, je možné je ovládat.
  • Jestliže se přehrávatelné médium přepne na celou obrazovku.
  • Jestliže se přehrávatelné médium přepne do režimu obrazu v obraze.

Jaké typy médií NELZE touto funkcí ovládat?

Média z web-audia a web-speech nelze ovládat. Existuje pár výjimek:

  • Neslyšitelná média (němá videa, která neobsahují zvukovou stopu, například obrázky ve stylu GIFu).
  • Zvuky oznámení.

Pokud mám více panelů přehrávajících média, který z nich by byl ovládán?

Pokud dochází k přehrávání ve více panelech současně, můžete ovládat poslední panel přehrávající média, pokud nepřehráváte v režimu obrazu v obraze. V takovém případě by pak byl vždy ovládán ten panel, jemuž patří video, které se přehrává jako obraz v obraze.

Proč se někdy při stisknutí tlačítka pro ovládání médií ovládá jiná aplikace a ne Firefox? Nebo se zároveň ovládají i jiné aplikace?

Každá platforma má svůj vlastní mechanismus pro to, které aplikace ovládají zvuk. V některých případech se může více aplikací pokusit kontrolovat tlačítka médií současně. Pokud k tomu dojde, zkuste zavřít všechny ostatní aplikace, které se pokoušejí kontrolovat vaše tlačítka pro ovládání médií.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více