Nastavení Thunderbirdu – sekce Zabezpečení

Tento článek vysvětluje volby, které jsou dostupné v dialogovém okně MožnostiPředvolby v sekci Zabezpečení. Tato sekce obsahuje nastavení týkající se vašeho setrvání v bezpečí na Internetu.

Karta Nevyžádaná pošta

tb52-security-junk-win10 tb52-security-junk-mac

Thunderbird obsahuje schopnost identifikovat a filtrovat nevyžádané zprávy. Tato nastavení vám pomáhají si přizpůsobit chování funkce filtrování nevyžádané pošty. Další informace naleznete v článku Thunderbird a nevyžádaná pošta.

  • Pokud ručně označím zprávy jako nevyžádané: Filtrování nevyžádané pošty lze používat k odfiltrování jakýchkoli nevyžádaných zpráv z vaší doručené pošty. V některých případech budete chtít nějakou zprávu označit jako nevyžádanou. Pomocí tohoto nastavení můžete určit, co se má v takovém případě se zprávou provést.
  • Označit zprávy rozpoznané jako nevyžádaná pošta jako přečtené: Když tuto volbu zaškrtnete, bude Thunderbird zprávy, které jsou označené jako nevyžádané, automaticky označovat jako přečtené.
  • Povolit žurnálprotokolování adaptivní nevyžádané pošty: Toto nastavení vám umožňuje zapnout nebo vypnout pořizování záznamu o průběhu filtrování nevyžádané pošty, stejně jako si pořízený záznam prohlédnout. Za normálních okolností by nemělo být nutné protokolování zapínat.

Karta Podvodná pošta

tb52-security-scams-win10 tb52-security-scams-mac

  • Upozornit, pokud čtená zpráva je podezřelá na podvodnou poštu: Podvodná zpráva obsahuje materiál, který vás má lstí navést k tomu, abyste prozradili svoje osobní údaje. Když tuto volbu zaškrtnete, Thunderbird zobrazí varování, když zjistí, že zpráva, kterou právě čtete, je podvodná. Další informace naleznete v článku Detekce podvodných emailů v Thunderbirdu.

Karta Antivir

tb52-security-antivirus-win10 tb52-security-antivirus-mac

  • Povolit antivirovým klientům prohlížet jednotlivé příchozí zprávy: Ve výchozím nastavení uchovává Thunderbird poštovní složky místně v jednotlivých souborech (např. existuje soubor s názvem Doručená pošta). Když váš antivirový software objeví v nové příchozí zprávě virus, umístí do karantény celý soubor Doručená pošta. Když tuto volbu zaškrtnete, budou se příchozí zprávy ještě dříve, než budou přesunuty do složky Doručená pošta, uchovávat v dočasné složce ve vašem počítači. Takto váš antivirový software umístí do karantény pouze tuto jednu zprávu.

Karta Hesla

tb52-security-passwords-win10 tb52-security-passwords-mac

Správce hesel Thunderbirdu bezpečně uchovává uživatelská jména a hesla, která používáte k přístupu do svých účtů, takže je při kontrole na novou poštu nemusíte znovu zadávat. Kliknutím na tlačítko Zobrazit hesla si můžete zobrazit, upravit nebo odstranit uživatelská jména a hesla, která si Thunderbird uložil. Další informace naleznete v článku Správce hesel – zapamatování, mazání či změna hesel v Thunderbirdu.

  • Použít hlavní heslo: Pokud svůj počítač sdílíte s jinými lidmi a nechcete, aby ostatní viděli vaše uložená hesla, zaškrtněte tuto volbu, aby Thunderbird vyžadoval zadat hlavní heslo při požadavku na zobrazení nebo použití hesel, která jste mu přikázali si zapamatovat. Pro změnu nebo odstranění hlavního hesla klikněte na tlačítko Změnit hlavní heslo. Další informace naleznete v článku Ochrana uložených hesel v Thunderbirdu pomocí hlavního hesla.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou