Thunderbird a nevyžádaná pošta

Aby se vypořádal s velkým množstvím nevyžádané pošty ("spamu"), se kterým se většina lidí potýká, používá Thunderbird adaptivní filtr, který se učí z vašich určení, které zprávy jsou regulérní a které jsou spam.

Filtrování nevyžádané pošty nevěnuje pozornost e-mailovým adresám odesílatelů. Nevyžádaná pošta často používá legitimní a známé odesílací adresy, které jsou pravidelně měněny, takže nejsou vhodným ukazatelem nevyžádaného komerčního e-mailu.

Možnosti antispamového filtru

Obecná nastavení

Filtr je ve výchozím nastavení zapnutý. Můžete globálně nastavit, co se bude dít se zprávami označenými jako spam. Tato nastavení budou použita všemi vašimi účty (ačkoliv některá nastavení mohou být „přebita“ v nastavení konkrétního účtu, jak je ukázáno níže). Pro přístup k nastavení klikněte na Thunderbird > PředvolbyNástroje > MožnostiNástroje > Předvolby, vyberte sekci Bezpečnost a pak Nevyžádaná pošta.

Options - Security - Junk pane

Nastavení pro jednotlivé účty

Nastavení v individuálních předvolbách každého z vašich e-mailových účtů budou mít přednost před podobným nastavením v předvolbách popsaných výše. Pro přístup k těmto nastavením klikněte na NástrojeÚpravy > Nastavení účtu a v levém sloupci vyberte u daného účtu Nevyžádaná pošta. Zde je možné povolit příslušný seznam kontaktů, který bude použit jako whitelist. Pokud se pak odesílatel zprávy nachází ve zde povoleném seznamu kontaktů, nebude tato zpráva označena jako spam.

AccountSettings-JunkSettings

Trénování antispamového filtru

Sdělte Thunderbirdu, co je spam

Aby tento filtr správně fungoval, musíte ho vycvičit, aby poznal zprávy, které považujete za spam a zprávy, které za spam nepovažujete. Měli byste tedy zprávy označovat jako spam a ne je mazat.

Zprávy můžete označit jako spam kliknutím do příslušného sloupce:

MailList-Junk

Označení zprávy jako spam můžete provést také v podokně se zprávou kliknutím na ikonu nevyžádané pošty v oblasti hlavičky zprávy:

MessageHeaderToolbar-JunkUnderlined

Nebo můžete provést označení stisknutím klávesy j (musí se jednat o malé písmeno).

K tomu, aby měl adaptivní filtr dostatek dat pro rozpoznání spamu, musíte označit větší množství zpráv včetně zpráv, která nejsou spam. (více o tom níže)

Sdělte Thunderbirdu, co NENÍ spam

Stejně tak je důležité sdělit filtru, které zprávy spam nejsou.

Za prvé, často, denně nebo týdně, kontrolujte složku, do níž se ukládají nevyžádané zprávy, zda nějaké zprávy nebyly nesprávně klasifikovány jako spam, a takovéto zprávy „odznačte“ kliknutím na tlačítko Není nevyžádaná nebo stisknutím kláves Shift + J (musí se jednat o velké písmeno). Po prvním týdnu (pokud vám chodí zprávy denně) bude provádění této kontroly stačit jednou týdně.

Za druhé, filtr musíte trénovat neustále a to tak, že označíte velké množství REGULÉRNÍCH zpráv jako nejsoucí nevyžádané – zprávy ve složce Doručená pošta A zprávy, které byly filtrem roztříděny do jiných složek. Provést se to dá jedině stisknutím kláves Shift + J, protože tlačítko „Není nevyžádaná“ se objevuje pouze u zpráv označených jako spam. Označovat takto několik zpráv týdně bude postačovat. Provést to můžete jednoduše tak, že pomocí klávesy Shift vyberete několik zpráv a pak je všechny uvedeným způsobem naráz označíte. Bohužel však neexistuje žádný indikátor toho, zda již byla určitá zpráva takto označena či ještě nebyla.

Máte-li stále potíže s blokováním zpráv

Adaptivní antispamový filtr není absolutním blokem proti zprávám z určité adresy nebo proti určitému typu zpráv. Jestliže k zastavení nechtěných zpráv potřebujete silnější mechanismus, potom zvažte možnost blokování odesílatele. Také si můžete vytvořit filtr pro blokování na základě obsahu v políčku Předmět.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více