Nastavení Firefoxu – sekce Obecné

Tento článek popisuje jednotlivé volby, které jsou dostupné v dialogovém okně MožnostiPředvolby v sekci Obecné.

Sekce Obecné vám umožňuje:

 • Nastavit Firefox jako výchozí prohlížeč, a aby při svém spouštění kontroloval, zda je výchozím prohlížečem
 • Nastavit, jakou stránku či stránky Firefox zobrazí po svém spuštění nebo při klepnutí na tlačítko Domů
 • Nastavit, co má Firefox dělat při stažení souboru
 • Spravovat nastavení panelů

Sekce Obecné vám umožňuje:

 • Nastavit Firefox jako výchozí prohlížeč, a aby při svém spouštění kontroloval, zda je výchozím prohlížečem
 • Nastavit, jakou stránku či stránky Firefox zobrazí po svém spuštění nebo při klepnutí na tlačítko Domů.
 • Nastavit, co má Firefox dělat při stažení souboru.

Sekce Obecné vám umožňuje:

 • Nastavit Firefox jako výchozí prohlížeč, a aby při svém spouštění kontroloval, zda je výchozím prohlížečem.
 • Nastavit, co má Firefox dělat při stažení souboru.
Poznámka: ve Firefoxu 37 a nižších verzích se nastavení panelů nachází v samostatné sekci Panely. Popis této sekce naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Panely.

moznosti-obecne-fx20 moznosti-obecne-fx20 Prefs General Mac 20 Prefs General Lin 20

moznosti-obecne-fx34 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin

moznosti-obecne-fx38

Spuštění

 • Při startu aplikace Firefox kontrolovat, zda je výchozím webovým prohlížečem: Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete, aby Firefox při každém svém spuštěné kontroloval, zda je v systému nastaven jako výchozí webový prohlížeč. Tím zajistíte, že bude Firefox použit kdykoliv, když nějaká aplikace bude chtít zobrazit webovou stránku.
  • Pokud Firefox aktuálně není vaším výchozím prohlížečem, klepněte na tlačítko Nastavit Firefox jako můj výchozí prohlížeč. Bližší informace naleznete v článku Jak nastavit Firefox výchozím prohlížečem.
 • Kontrolovat, zda je Firefox výchozím webovým prohlížečem: Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete, aby Firefox při každém svém spuštěné kontroloval, zda je v systému nastaven jako výchozí webový prohlížeč. Tím zajistíte, že bude Firefox použit kdykoliv, když nějaká aplikace bude chtít zobrazit webovou stránku.

StahováníSprávce stahování

 • Zobrazit okno Správce stahování při začátku stahování:
  Určuje, zda Firefox zobrazí okno Správce stahování při každém stahování souboru. Bližší informace naleznete v článku Správce stahování.
 • Zavřít Správce stahování po dokončení všech stahování:
  Pokud máte zaškrtnutu volbu Zobrazit okno Správce stahování při začátku stahování, můžete pomocí této volby určit, zda se okno Správce stahování po stažení všech právě stahovaných souborů automaticky zavře.
 • Uložit všechny soubory do:
  Pokud je zaškrtnuto, bude Firefox automaticky ukládat všechny stahované soubory do konkrétní složky (jako je plocha či vaše složka pro stažené soubory). Pro změnu této složky klepněte na tlačítko Procházet...Procházet....
 • U každého souboru se dotázat, kam ho uložit:
  Pokud je zaškrtnuto, Firefox se vás při každém stahování zeptá, kam si přejete soubor uložit.

Panely

 • Otevírat nová okna v panelech: Tato předvolba určuje, zda se mají odkazy z jiných aplikací nebo webových stránek, které chtějí otevřít stránku v novém okně, otevírat v novém okně, anebo v novém panelu aktuálního okna.
Poznámka: Pokud jste zvolili otevírat nové stránky v panelech, bude Firefox toto nastavení ignorovat a stránky z odkazů otevře v novém okně v případě, že autor stránky stanovil, že nové okno má mít konkrétní velikost, jelikož některé stránky vyžadují pro správné zobrazení specifickou velikost.
 • Varovat, pokud zavírám okno s více panely: Pokud zavíráte okno s více otevřenými panely, Firefox se vás dotáže, zda si skutečně přejete okno zavřít. Jedná se o prevenci proti nechtěným zavřením celého okna, když si ve skutečnosti přejete zavřít pouze aktuální panel. Po zrušení zaškrtnutí této volby již nebudete dotazováni a Firefox automaticky zavře okno.
Poznámka: Toto nastavení nemá žádný vliv na varování při zavírání panelů v rámci okna.
 • Varovat, pokud by otevírání více panelů mohlo zpomalit aplikaci Firefox: Pokud se najednou pokusíte otevřít velké množství panelů, Firefox vás požádá o potvrzení. Díky tomu můžete předejít zpomalení vašeho systému během načítání stránek. Po zrušení zaškrtnutí této předvolby již nebudete dotazováni a Firefox bude všechny panely ihned načítat.
 • Nenahrávat panely, dokud nejsou vybrány: Firefox po spuštění načte z předchozí relace pouze ty panely, na které klepnete. Díky tomu může být start Firefoxu výrazně rychlejší v případě, že obnovujete velké množství panelů.
 • Přepnout na nový panel otevřený z odkazu: Klepnete-li prostředním tlačítkem myši na odkaz (nebo pokud při klepnutí levým tlačítkem podržíte klávesu CtrlCmd), stránka se otevře v novém panelu. Vy se budete nacházet stále na stávající stránce a nový panel se bude načítat na pozadí. Přejete-li si, aby se vždy nový panel ihned přenesl do popředí, zaškrtněte tuto předvolbu.
 • V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů: Když ve Windows 7 přesunete kurzor na tlačítko aplikace Firefox na hlavním panelu, zobrazí Windows náhled okna Firefoxu. Pokud je tato předvolba zaškrtnuta, zobrazí Windows náhledy jednotlivých panelů.


Sdílet tento článek: http://mzl.la/1Sdozli

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: JasnaPaka, soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.