Jak užívat uložená hledání


Co jsou to uložená hledání?

Uložené hledání je speciální složka zobrazující výběr zpráv, které odpovídají vašim předdefinovaným kritériím pro vyhledávání. Uložená hledání jsou skvělým způsobem, jak ušetřit čas, protože namísto opakovaného zadávání nebo vytváření nejčastějších hledaných termínů můžete pouhým nahlédnutím do složky Uložené hledání získat okamžité živé výsledky.

TB102-saved-search-folder-message-list

Při vytváření uloženého hledání můžete zvolit kritéria, jako např. e-mailové adresy, slova předmětu, štítky nebo datumy. Můžete dokonce vybrat různé zdrojové složky z několika účtů. Thunderbird pak vytvoří složku, ve které se zobrazí pouze vyhovující zprávy. Akce provedené na zprávách zobrazených ve složce Uložené hledání se provedou přímo na původních zprávách ve zdrojových složkách. Nové vyhovující zprávy ze stanovených zdrojových složek se automaticky zobrazí ve složce Uložené hledání.

Například si můžete chtít zobrazit všechny zprávy od svých přátel ze střední školy v jejich vlastní složce s názvem „Střední škola“. Jednoduše přidejte jejich e-mailové adresy do uloženého hledání a jejich zprávy se budou automaticky zobrazovat ve složce „Střední škola“, jakmile dorazí. Tytéž zprávy se přitom budou stále zobrazovat i ve zdrojových složkách, jako je složka Doručená pošta.

POZNÁMKA: Uložená hledání zobrazují skutečné vyhovující zprávy zdrojových složek, nikoli kopie těchto zpráv. Odstraněním zpráv ze složky Uložené hledání dojde k jejich úplnému odstranění z Thunderbirdu a obvykle také ze serveru poskytovatele e-mailu. Nicméně odstranění samotné složky Uložené hledání ze seznamu složek neodstraní původní zprávy, které zobrazovala. Můžete tedy smazat všechna uložená hledání, která už nebudete potřebovat, aniž byste se museli obávat, že přijdete o své zprávy.

Jak vytvořit složku pro uložené hledání

 1. V nabídce Soubor klikněte na nabídku Nový a poté na Uložené hledání…. Otevře se dialog Nová složka uloženého hledání.

  TB102-new-saved-search-folder-jane
 2. Změňte Název pro uložené hledání tak, jak ho chcete mít uvedené v seznamu složek. Jako výchozí název a umístění bude použita složka, která byla vybrána při otevření dialogu Nová složka uloženého hledání v předchozím kroku.
 3. Pokud chcete změnit nadřazenou složku, klikněte na rozbalovací nabídku Vytvořit jako podsložku v.
 4. Pro vybrání složek, které mají být prohledávány, klikněte na tlačítko Vybrat…. Zobrazí se dialogové okno s hierarchickým zobrazením všech složek ve všech vašich účtech. Zaškrtněte políčko vedle každé složky, kterou chcete zahrnout mezi prohledávané.

  TB102-saved-search-folder-select-folders
  Tip: Když chcete zahrnout více složek, které v seznamu tvoří souvislý úsek, můžete je vybrat najednou. Klikněte na řádek první složky (ne na její zaškrtávací políčko), stiskněte a podržte klávesu Shift a pak klikněte na řádek poslední složky. Poté stiskněte klávesu Mezerník, čímž zaškrtnete všechny zvýrazněné složky (opakovaný stisk klávesy Mezerník tato zaškrtnutí zruší).

  Poznámka: Do uloženého hledání můžete zahrnout libovolný počet složek, avšak každá přidaná složka trochu prodlouží dobu vyhledávání. Vyberte tedy jen ty složky, které potřebujete.
 5. Pokud vaše zprávy nejsou uloženy v místním systému, aby byly dostupné off-line (např. když jsou uloženy centrálně na IMAP serveru), zaškrtněte políčko Hledat online. To je ale nutné jen v případě, že filtrování probíhá podle obsahu těla zprávy, protože adresy a předmět jsou uloženy místně, i když tělo zprávy ponecháváte na serveru.
  Tip: Ve většině případů je hledání online zbytečné a zpomaluje prohledávání. Hledání offline probíhá místně v počítači, zatímco hledání online k tomu využívá poštovní server. Hledání offline je mnohem rychlejší a autosynchronizační mechanismus Thunderbirdu tak udržuje vaše složky v aktuálním stavu.

Jak nastavit vyhledávací kritéria

 1. Zvolte jeden ze tří vyhledávacích režimů:
  • Odpovídající všem pravidlům: Vytvoří dotaz typu „AND“, kdy zpráva musí vyhovovat všem uvedeným pravidlům, aby se ve složce zobrazila.
  • Odpovídající některému pravidlu: Vytvoří dotaz typu „OR“, kdy se zpráva zobrazí ve složce, pokud vyhovuje některému z uvedených pravidel.
  • Odpovídající všem zprávám: Znamená, že nejsou zadána žádná vyhledávací kritéria a uložené hledání používáte jen ke sloučení obsahu více složek a jejich zobrazení jako jedné složky.
 2. Zvolte svá kritéria.
  Filtrovací kritéria, známá též jako „pravidla“, se skládají vždy ze tří částí:
  • z vlastnosti, např. „Od“
  • z podmínky, např. „Obsahuje“
  • z hodnoty, např. „stredniskola@example.com“
Tento příklad vyhledá zprávy pocházející od „stredniskola@example.com“.
Podmínky a hodnoty se liší v závislosti na vybrané vlastnosti.

Příklady hledání

Uložená hledání jsou zvlášť užitečná v případě, že pravidelně dostáváte velké množství zpráv a průběžně potřebujete rychle vybírat ty, které vás obzvláště zajímají.

 • Příklad 1: Pravidelně dostáváte zprávy od kolegů z práce, které obsahují důležité pracovní dokumenty jako přílohy. Mohli byste vytvořit toto hledání:

attachments example for saved searches

Vytvořená nová složka uloženého hledání „Unread work attachments“ bude zobrazovat všechny zprávy, které jsou nepřečtené, mají přílohy a byly odeslány z domény „MyWorkplace“. V této nové složce se budou zobrazovat i všechny budoucí zprávy, které splňují všechna tři kritéria.

 • Příklad 2: Rádi filtrujete zprávy s nižší prioritou, abyste minimalizovali nepořádek. Například jste se rozhodli dostávat oznámení od firem, jejichž jste stálým zákazníkem, ale rádi si tyto zprávy rychle přečtete a vyhodíte je. Mohli byste si vytvořit třeba takovéto uložené hledání:

promotions example for saved searches

Nová složka uloženého hledání „Promotional Stuff“ bude zobrazovat všechny zprávy, které přišly z adresy „sales@software.biz“, NEBO obsahují v poli předmětu slovo „discount“, NEBO mají někde v adrese či v zobrazovaném jménu slovo „customer“ („customer.service“, „Customer Support“ apod.) Po rychlém přečtení pak můžete tyto zprávy jednotlivě smazat.

Vlastnosti

Níže jsou popsány nejčastěji používané vlastnosti.

Properties dropdown for saved searches

Následující vlastnosti se týkají „záhlaví“ e-mailové zprávy (tj. ne obsahu v těle zprávy):

 • Od
 • Komu
 • Kopie
 • Komu nebo kopie
 • Od, komu, kopie nebo skrytá kopie

Vlastnosti odesílatele a příjemce mohou obsahovat jednu nebo více e-mailových adres a někdy také zobrazované jméno. V příkladu „John Doe“ <johndoe@example.com> je „John Doe“ zobrazované jméno a „johndoe@example.com“ je e-mailová adresa. Když ve hledání zadáte hodnotu, bude Thunderbird hledat hodnotu jak v zobrazovaném jménu, tak v e-mailové adrese. Pokud je například váš filtr následující:

Od | je | „johndoe@example.com“

Thunderbird prověří, zda je zobrazované jméno „John Doe“ stejné jako „johndoe@example.com“ (což není) a také zda je e-mailová adresa stejná jako „johndoe@example.com“ (což je).

Tip: Použití e-mailové adresy ve filtru je přesnější než použití zobrazovaného jména. Zobrazované jméno poskytuje autor e-mailu a někdy je zobrazované jméno vynecháno nebo se liší od adresy.

Při hledání se nerozlišují malá a velká písmena, takže na nich nezáleží. Pokud by odesílatel zprávy použil „JohnDoe@Example.com“, hledání by bylo úspěšné i s naší testovací hodnotou „johndoe@example.com“. Při vyhledávání v zobrazovaných jménech se rovněž nerozlišují malá a velká písmena.

Tip: Kromě zjišťování, zda zprávy mají co dělat s konkrétními jedinci, můžete tento filtr použít také ke zjištění, zda se lidé zahrnutí v seznamu zprávy nacházejí anebo nenacházejí ve vašem seznamu kontaktů. Za tím účelem použijte podmínku „je v kontaktech“ nebo „není v kontaktech“ a pak jako hodnotu určete seznam kontaktů. Pokud si vytvoříte vlastní seznam kontaktů se souvisejícími jmény, můžete ho v uloženém hledání použít k zadání skupiny osob a nemuseli byste je přidávat jednoho po druhém.

Štítky

Štítky slouží k označení zpráv zvláštním názvem a barevným zvýrazněním. Thunderbird nabízí štítky Důležité, Pracovní, Osobní, K vyřízení a Později a také možnost vytvářet další uživatelské štítky.

Obsahuje: Podmínka je splněna, když je zpráva označena tímto štítkem.

Neobsahuje: Podmínka je splněna, když zpráva není označena tímto štítkem.

Je: Podmínka je splněna, když je zpráva označena právě jen tímto štítkem. Jestliže je tedy zadán filtr Štítky | je | Důležité, pak zpráva označená štítky „Důležité“ a „Pracovní“ podmínku nesplňuje, dokud nebude odstraněn štítek „Pracovní“.

Není: Podmínka není splněna, když je zpráva označena právě jen tímto štítkem. Jestliže je tedy zadán filtr Štítky | není | Důležité, pak zpráva označená štítky „Důležité“ a „Pracovní“ podmínku splňuje, dokud nebude štítek „Pracovní“ odstraněn, čímž podmínka přestane být splněna.

Je prázdný: Podmínka je splněna, když zpráva není označena žádným štítkem.

Není prázdný: Podmínka je splněna, když je zpráva označena alespoň jedním štítkem.

Poznámka: Označení a neoznačení zprávy hvězdičkou se prověřuje přidáním filtru Stav | je (nebo není) | S hvězdičkou.

Předmět

Touto vlastností je možné prověřit předmět zprávy. Má-li předmět předponou „Re: “, bude předpona také součástí vlastnosti, ale nebudou se rozlišovat malá a velká písmena.

Tělo

Touto vlastností je možné prověřit přítomnost určitého slova nebo fráze v těle zprávy. Toto hledání však podléhá některým důležitým omezením:

 • Uložená hledání nepodporují „rozklad slov“, tj. funkčnost, která odstraňuje nebo přeměňuje koncovky tak, aby výsledkem srovnání byla shoda i mezi různými tvary téhož slova. Např. „běžec“, „běží“, a „běžící“ mají stejný slovní základ („běž“), ale v uložených hledáních dojde ke shodě jen dvou stejných slov. (Globální hledání Thunderbirdu rozklad slov podporuje.)
 • Uložená hledání nehledají přes konce řádků ve zprávě. Například při hledání fráze „žádost o souhlas“ může dojít ke shodě jen tehdy, když se celá fráze bude ve zprávě nacházet na jednom řádku.
 • Hledání v těle zprávy může být časově náročné. Thunderbird musí obsah zprávy přečíst z pevného disku.

Datum a stáří ve dnech

Vlastnost Datum umožňuje prověřit datum zprávy (to, které pochází od autora zprávy, nikoli datum, kdy jste zprávu obdrželi) na základě konkrétního data, které jste zadali jako hodnotu.

Vlastnost Stáří ve dnech umožňuje prověřit stáří zprávy ve dnech (vypočtené z data, které pochází od autora zprávy, nikoli z toho, kdy jste zprávu obdrželi). Stáří se vždy počítá do okamžiku, kdy se stáří prověřuje.

Stav přílohy

Vlastnost Stav přílohy umožňuje prověřit, zda má zpráva přílohy (užitím podmínky je | Má přílohu) anebo nemá přílohy (užitím podmínky není | Má přílohy).

Poznámka: Pokud uložené hledání zahrnuje zprávy, které jsou uložené na vzdáleném serveru, a nikoli v místním systému, může se stát, že analýza Thunderbirdu nebude úplně přesná. Software nezná konkrétní podrobnosti o zprávách, dokud nejsou staženy, k čemuž dojde až po kliknutí na zprávu.

Podmínky a hodnoty

Podmínka je / není: Prověřuje, zda se zobrazované jméno nebo e-mailová adresa shodují s hodnotou zadanou ve filtru, přičemž nedělá rozdíl mezi malými a velkými písmeny. Tuto podmínku použijte k porovnání konkrétních e-mailových adres.

Podmínka je v kontaktech / není v kontaktech: Tuto podmínku použijte k vyhledání více e-mailových adres a případně jako zkratku pro vyhledání osob, jejichž zprávy jsou pro vás důležité. Jako hodnotu vyberte buď Osobní kontakty, anebo Sebrané kontakty:

 • Osobní kontakty sestávají z adres, které se přidají po kliknutí na hvězdičku vedle jména odesílatele v záhlaví zprávy.
 • Sebrané kontakty jsou tvořeny všemi osobami, kterým jste odeslali zprávy z počítače, který právě používáte. Thunderbird tento seznam udržuje automaticky.
Poznámka: V systému Mac OS X můžete mít v nabídce hodnot i systémový seznam kontaktů.

Podmínka končí na: Prověřuje, zda zobrazované jméno nebo e-mailová adresa končí zadanou hodnotou, přičemž nedělá rozdíl mezi malými a velkými písmeny. Tuto podmínku můžete použít s hodnotou jako třeba „@example.com“ k vyhledání všech e-mailových adres z této jedné domény.

Podmínka začíná na: Prověřuje, zda zobrazované jméno nebo e-mailová adresa začíná zadanou hodnotou, přičemž nedělá rozdíl mezi malými a velkými písmeny. Tuto podmínku můžete použít s hodnotou jako třeba „webmaster@“ k vyhledání e-mailů adresovaných webmasterům ve všech doménách.

Podmínka obsahuje / neobsahuje: Prověřuje, zda se zadaná hodnota nachází kdekoli v zobrazovaném jménu nebo e-mailové adrese, přičemž nedělá rozdíl mezi malými a velkými písmeny. Tuto podmínku používejte obezřetně, protože často může vyhledat i to, co ve skutečnosti vyhledat nechcete. Zvažte, zda místo ni nepoužít podmínku „je“ nebo „končí na“.

Další informace

Globální vyhledávání
Open Search

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více