Jak mohu spravovat oprávnění webových stránek?

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Namísto toho, abyste složitě nastavovali oprávnění pro webové servery na různých místech Firefoxu, nabízí vám Správce oprávnění vše na jednom místě. Můžete nastavovat oprávnění pro každý server zvlášť nebo nastavit výchozí oprávnění pro všechny servery. Tento článek vám poví, jak začít.

Poznámka: Oprávnění jednotlivých serverů, jako např. povolení či blokování zásuvných modulů, je možné změnit v dialogovém okně Informace o stránce v sekci Povolení. Bližší informace naleznete v článku Okno Informace o stránce.

Jak otevřu Správce oprávnění?

Pro otevření Správce oprávnění zadejte do adresního řádku about:permissions, jako by se jednalo o adresu webové stránky. V aktuálním panelu se zobrazí Správce oprávnění.

permissions 29

V levé části Správce oprávnění je k dispozici vyhledávání a pod ním seznam serverů, které jste dosud navštívili. Napravo se nachází seznam nejrůznějších oprávnění pro webové servery, které si Firefox ukládá.

about-permissions-2-fx29

Jak mohu spravovat oprávnění pro konkrétní server?

Chcete-li nastavit jeden konkrétní server, klepněte na něj v seznamu v levé části. Pro rychlé nalezení serveru můžete zapsat část jeho adresy do vyhledávacího pole nad seznamem. Jakmile server klepnutím označíte, můžete v pravé části spravovat jeho oprávnění.

about-permissions-3-fx29
 • Když pracujete s jedním serverem, můžete též klepnout na tlačítko Odebrat tento server a smazat vše, co má Firefox pro tento server uloženo.
  Upozornění: Odstraněny budou všechny položky historie (historie prohlížení, historie stahování, cookies, mezipaměť, aktivní přihlášení, hesla, údaje zadané do formulářů, výjimky pro cookies, obrázky a vyskakovací okna) náležející tomuto serveru.

Jak mohu spravovat výchozí oprávnění pro všechny servery?

Pro nastavení výchozích oprávnění pro všechny servery zvolte v seznamu po levé straně Všechny servery. Nyní všechna nastavení po pravé straně představují výchozí oprávnění pro všechny webové servery.

about-permissions-4-fx29

Jaká oprávnění je možné spravovat?

Poznámka: Jednotlivá oprávnění a hodnoty jejich nastavení se liší v závislosti na tom, zda spravujete jeden konkrétní server nebo všechny servery.

Správce oprávnění umožňuje nastavit tato oprávnění:

 • Ukládat hesla: Umožňuje povolit nebo zakázat Firefoxu ukládat hesla k webovým stránkám. Po klepnutí na tlačítko Správce hesel... se otevře Správce hesel, kde si můžete konkrétní hesla zobrazit a případně smazat. Bližší informace naleznete v článku Správce hesel – zapamatování, mazání, změna a import uložených hesel ve Firefoxu.
 • Prozradit polohu: Umožňuje nastavit, zda se má Firefox pokaždé ptát na váš souhlas sdílel vaší polohu, pokud o to webová stránka žádá, nebo aby takové žádosti automaticky vyhověl či ji zamítl. Více informaci naleznete v článku Prohlížení se znalostí polohy.
Poznámka: Vaše veřejná IP adresa je vždy viditelná. Na jejím základě jde orientačně určit vaše umístění (město, oblast apod.).
 • Použít kameru: Umožňuje nastavit, zda má nebo nemá webová stránka automaticky povoleno používat vaši kameru. To se týká stránek se schopností pořizovat videa nebo obrázky, jako jsou např. stránky poskytující videohovory (video chat). Můžete stránkám přístup k vaší kameře automaticky Povolit nebo jej Blokovat, nebo nastavit Vždy se zeptat, pokud byste chtěli povolovat přístup pouze v některých případech.
 • Použít mikrofón: Umožňuje nastavit, zda má nebo nemá webová stránka automaticky povoleno používat váš mikrofon (např. stránky poskytující hlasovou konferenci nebo umožňující záznam zvuku). Možnosti nastavení jsou Povolit, Blokovat vše, Vždy se zeptat.
 • Ukládat cookies: Umožňuje nastavit, zda mohou či nesmějí webové stránky ukládat do vašeho počítače cookies, příp. že je mohou ukládat pouze v aktuální relaci. Navíc lze pro jednotlivé servery nastavit, že při přístupu na ně mohou být přijímány pouze jejich vlastní cookies, nikoliv ale cookies pocházející od jiných serverů. Tlačítkem Odebrat všechny cookies můžete všechna cookies vymazat, tlačítko Správce cookies... vám umožňí je spravovat. Bližší informace naleznete v článku Cookies – informace, které si weby ukládají do vašeho počítače.
 • Otevírat vyskakovací okna: Umožňuje povolit nebo zakázat stránkám otevírat vyskakovací okna. Bližší informace naleznete v článku Blokování vyskakovacích oken.
 • Správa offline úložiště: Umožňuje nastavit, zda webové stránky mohou či nesmějí ukládat data na váš počítač pro offline použití.
 • Zobrazovat upozornění: Umožňuje nastavit, zda vám webové stránky mohou posílat obrázky, i když je momentálně nenavštěvujete. Více se o této funkci dozvíte v článku Push - Frequently asked questions.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou