Firefox a jiné prohlížeče nemohou načítat webové stránky

Pokud máte ve všech svých prohlížečích stejné problémy s načítáním webových stránek, zde naleznete možné příčiny těchto problémů a způsoby, jak je vyřešit.

Poznámka: Než budete pokračovat, zkuste, zda se váš problém vyskytuje i v jiném prohlížeči, jako např. v Internet ExploreruSafariEpiphany. Pokud ne, přečtěte si článek Firefox nenačítá webové stránky, ale jiné prohlížeče ano.

Bezpečnostní software blokuje spojení

Zkontrolujte, zda váš bezpečnostní software (jako firewall, antivirový program, anti-spyware apod.) neblokuje připojení k Internetu. Jak nakonfigurovat některé z těchto programů se dozvíte v článku Konfigurace firewallů, aby mohl Firefox přistupovat na Internet.

Nesprávný systémový čas

Ujistěte se, že jsou vaše systémové datum, čas a časové pásmo nastaveny správně. Firefox může mít problémy s potvrzením platnosti bezpečnostních certifikátů webových stránek, jestliže je v systému datum/čas nesprávný.

Mezipaměť serveru DNS

Každému webovému serveru připojenému do Internetu je přiřazeno číslo, známé jako jeho IP adresa. Skrze servery DNS jsou těmto IP adresám přiřazena doménová jména. Váš počítač si ukládá aktuální přiřazení IP adres, aby se mohl k serverům připojovat rychleji, avšak pokud mezi serverem DNS a přiřazením IP adres ve vašem počítači panuje neshoda, povede to k tomu, že každý prohlížeč ve vašem počítači bude mít problémy nalézt některé servery. Pro odstranění v poslední době uložených přiřazení IP adres promažte svou DNS mezipaměť.

  1. Podržte klávesu Windows Windows Key a stiskněte klávesu R.
  2. Zadejte cmd a stiskněte Enter.
  3. Do příkazové řádky zapište ipconfig /flushdns a stiskněte Enter.

K promazání DNS mezipaměti restartujte systém OS X.

  1. Otevřete Terminál.
  2. Spusťte příkaz /etc/init.d/nscd restart

Bezdrátové připojení

Pokud používáte bezdrátové připojení, ujistěte se, že jste připojeni ke správnému přístupovému bodu.

Problém s poskytovatelem Internetu

I když jsou váš modem a/nebo směrovač zapnuté a nehlásí žádné chyby, může být problém s vaším poskytovatelem připojení k Internetu (ISP). Obraťte se na něj s žádostí o bližší informace.

Problém se serverem DNS

Váš server DNS překládá webové adresy (URL) na IP adresy a obvykle jej zajišťuje váš poskytovatel připojení k Internetu. Pokud je server DNS přetížen, nemusí být schopen vracet některé či všechny adresy. Například pokud adresa http://74.125.53.99 nebo http://74.125.159.105 funguje, ale adresa http://www.google.com ne, máte pravděpodobně problém se serverem DNS. Můžete použít alternativní službu jako OpenDNS či Google Public DNS.

Jiné zdroje

Pokud ani Firefox ani žádný jiný webový prohlížeč nemohou načíst webové stránky, pak není problém na straně Firefoxu a podporu byste měli hledat jinde.

// These fine people helped write this article:Pavel Cvrček, soucet. You can help too - find out how.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou