Prilagodite postavke i preferencije

Učinite Firefox vašim kroz prilagođavanje postavki s dodacima

Kako postaviti početnu stranicu

Ovaj članak će vam dati upute kako da prilagodite vašu početnu stranicu, da je postavite nazad na zadanu stranicu i koje stranice da se otvore pri pokretanju Firefoxa.

Na engleskom

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More